Skip to main content
Lofoten - The Green Islands 2030 is a ten-year growth strategy for green growth and transition of and for Lofoten. Together with residents, the business community, and the public sector, we strive to power Lofoten with renewable energy and make it an attractive place to live, characterized by sustainable and vibrant commerce. We contribute to achieving the UN's climate goals.
Current developments
How do we go about this?
Follow the development of the Green Islands.
Here we post articles about meetings and events, ongoing projects and reports on how and what we have found out along the way.
The partnership works to realize Lofoten's adopted growth strategy - The Roadmap. It also develops action plans to achieve the goal of becoming the world's cleanest island community.
What is Lofoten - The Green Islands?
The Roadmap for Lofoten - The Green Islands 2030 is based on several overarching objectives.
It includes realizing the potential found in collaboration, serving as a catalyst for those who wish to lead in the green transition, and becoming a low-emission society by 2040.

The Roadmap also emphasizes being a platform for active youth participation and engagement and supporting choices that enhance the region's climate resilience and reduce Lofoten's vulnerability to climate changes.
Realization of the roadmap
Our projects and focus areas
Here you will find information about how we translate the Roadmap's goals into action in and for the people of Lofoten.
Info about events and happenings
Coming events
Partnerskapet
Image
Lofotkraft Logo

Lofotkraft

Lofotkraft er et energikonsern med virksomhet i hele Lofoten, og som eies av de seks Lofotkommunene. Lofotkraft arbeider etter samfunnsoppdraget om å trygge hverdagen for folk i Lofoten og investere i fremtidige løsninger for stabile og smarte strømleveranser. Siden tidlig på 2000-tallet har Lofotkraft oppgradert regionalnettet og bygd ut høyhastighets fiber gjennom Lofoten med undersjøiske strømkabler til de ytterste kommunene, Værøy og Røst. 

Besøk ekstern nettside
Image
Lofotrådet Logo

Lofotrådet

Lofotrådet er et interkommunalt regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de seks kommunene. Lofotrådet jobber konsensusbasert for en helhetlig utvikling av Lofoten som en attraktiv region og bo og virke i. 

Besøk ekstern nettside
Image
Destination Lofoten Logo

Destination Lofoten

Destination Lofoten er Lofotens offisielle destinasjonsselskap, og eies av de seks Lofotkommunene og av sine medlemsbedrifter. Destination Lofoten skal sikre utvikling som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokalkulturen tåler, samtidig som det gir grunnlag for en sunn næringsdrift og lokal verdiskaping. Destination Lofoten har ansvaret for koordinering med Visit Norway og andre relevante markedsorgan. 

Besøk ekstern nettside
Sosiale medier
Image
Instagrama

Besøk vår Instagram profil - der løfter vi frem lokale pådrivere. 

Besøk ekstern nettside
Image
Facebook

Besøk vår Facebook profil - der publiserer vi lengre historier og artikler om vårt arbeide for verdens reneste øysamfunn. 

Besøk ekstern nettside
Image
Youtube

Besøk vår Youtube kanal - der publiserer vi lengre videoer og artikler om vårt arbeide for verdens reneste øysamfunn. 

Besøk ekstern nettside