Skip to main content
Image
PO3
Image
Fornybart reisemål ikon

Fornybart/ lavutslipps reisemål

Gratulerer! Lofoten ble godkjent som bærekraftig reisemål i 2020 av Innovasjon Norge. Det skal vi være stolte av. Og dobbelt gratulerer! Etter tretten års målretta innsats, lanserte Næringsministeren i januar 2023 Lofoten som nasjonal pilot for utvikling av besøksbidrag som finansieringsordning.

Dette arbeidet forplikter til fortsatt jobb med krav om forbedringer på alle punkter i de kommende årene. Sammen med næringslivet og gode kollegaer, leder Line R. Samuelsen, reiselivssjef i Destination Lofoten dette fremragende arbeidet for å bli et enda bedre og mer bærekraftig reisemål. Og det blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. 

«Nå skal vi jobbe beinhardt for å forbedre oss på indikatorene», sier Line, som trekker frem at det var næringen selv som tok et aktivt valg om å bli et bærekraftig reisemål. Lofoten har etter hvert også blitt et helårlig reisemål med kompetent arbeidskraft i hele verdikjeden. 

I Lofoten bor det rundt 24 500 innbyggere, mens reiselivet her kan ta imot opptil 1 million gjestedøgn gjennom året. Nå tar Destination Lofoten grep for å utvikle reiselivet i en riktig retning for riktig gjest til riktig tid, «sånn at vi ikke får et overforbruk på hverken naturen eller folket som bor her» fortsetter reiselivssjefen. Og disse ambisjonene gjenspeiles også i Veikartet. 

Lofoten er landets mest klimavennlige, ressurssmarte og fornybare reisemål innen 2030. 

Lofoten er en nasjonal pilot som demonstrerer bærekraftig, nullutslipps reisemål for framtida. 

Les hele Veikartet her 

Image
folk på strand