Skip to main content
Image
PO1
Image
miljøkrav i offentlig

Miljøkrav i offentlig budsjettering og anskaffelser

Hvert år kjøper kommunesektoren i Norge inn varer og tjenester for mer enn 200 milliarder kroner, noe som tilsvarer omtrent 40 prosent av den samlede ressursbruken i sektoren.

Dette betyr at kommunene, ja selv små distriktskommuner, har stor innkjøpsmakt og et godt utgangspunkt til å påvirke leverandører i miljøriktig retning. Men for små kommuneadministrasjoner, med en trang økonomi og travel arbeidsdag, koster det relativt mye å sette av tid til å utvikle strategi for offentlig innkjøp. 

Likevel, Lofotkommunene sier i Veikartet at de skal være «en drivkraft for utvikling og realisering av grønne løsninger og anskaffelser gjennom nytenking og samhandling med hverandre og markedet». Derfor, med midler fra Miljødirektoratets Klimasats, har Lofotrådet satt Maren Lundhaug på saken som prosjektleder for grønne innkjøp i Lofotkommunene. 

Sammen med Lofotens kommunaldirektører og administrasjoner bygger Maren opp kommunal innkjøpsmakt i Lofoten og etablerer slik tiltak for reduksjon av klimagasser fra offentlige tjenester. Ifølge Maren er arbeidet med klimabudsjettering og anskaffelser blant de mest effektive verktøyene kommunene har for å nå klima- og bærekraftsmål. Takket være innovativt inter-kommunalt samarbeid, er flere av målsetningene i Veikartet oppnådd fordi; 

Lofotkommunene samhandler om en felles, helhetlig strategi for grønne innkjøp fra 2022.

Men vi har flere viktige målsetninger foran oss: 

Lofotkommunene skal være blant landets 10 beste kommuner i prosentvis reduksjon av klimautslipp fra egen virksomhet i perioden 2022– 2030.

 

Image
skolebygg