Hopp til hovedinnhold
Image
Forsidebilde Øystein Angelsen
3. april 2024

Erfaringer med batteripakke ombord på fiskerifartøy

Møt Øystein Angelsen og hans tre brødre som har tatt et modig initiativ ved å investere i en batteripakke ombord på deres fartøy, MS Angelsen Senior for 5 år siden. Dette innovative tiltaket er ikke bare et steg i riktig retning for miljøet, men det forbedrer også arbeidsmiljøet betraktelig for mannskapet ombord. 

Ved å implementere denne batteripakken, oppnår M/S Angelsen Senior betydelige fordeler. 
En av de mest merkbare endringene er en merkbar reduksjon av støy og vibrasjoner, som resulterer i større stillhet og ro under drift. 
Dette forbedrer livskvaliteten for de som arbeider ombord betydelig, noe som er en viktig faktor i en så utfordrende og krevende industri. 
Økonomisk og miljømessig er fordelene også tydelige. Bruken av batteripakken fører til redusert driftstid på generatorene, noe som igjen fører til lavere drivstofforbruk. 


"Det var et forsøk på å få en bedre arbeidsplass, mindre støy og mindre vibrasjoner" forklarer Øystein. 
 


Dette innebærer ikke bare kostnadsbesparelser for Angelsen-brødrene, men bidrar også til en reduksjon i utslipp, et viktig skritt i retning av en mer bærekraftig fiskeindustri. Et av de mest spennende aspektene ved dette prosjektet er implementeringen av verdens første hurtigladeanlegg for fiskebåter i Ramberg, Lofoten. 
 

Image
Intervju med Øystein Angelsen om batteripakken ombord på fiskerifartøy


Dette anlegget gjør det mulig for M/S Angelsen Senior å utnytte batteripakken sin til fulle, slik at fartøyet kan operere akkurat som det var designet for, men med betydelige miljømessige og operasjonelle forbedringer. 

Øystein Angelsen og hans brødre demonstrerer med dette prosjektet en sterk forpliktelse til innovasjon og bærekraft i fiskeindustrien. Investeringen i batteripakken og støtten til utviklingen av hurtigladeinfrastruktur er et klart signal om at fremtiden for maritim næring kan være både grønn og effektiv.

Image
Hanne Grøn og Øystein Angelsen i samtale om batteripakke og fordeler

Bestefaren til Øystein Angelsen begynte sin maritime karriere i en nordlandsbåt, en tradisjonell åpen båt som har vært i bruk i århundrer. Denne familiehistorien tar en bemerkelsesverdig vending i 1925, da bestefaren tok et stort skritt inn i fremtiden ved å få bygget en 47-fots båt. 

"Det var sikkert en veldig stor revolusjon for ham," reflekterer Øystein, "at han kunne stå på et flatt dekk med en rekke å holde seg til, og at det faktisk var en lugar han kunne gå ned i og koke seg kaffe, uten å sitte å fryse."

Til tross for at den nye båten hadde en dieselmotor, var det en betydelig skepsis til denne nye teknologien. Bestefaren og hans mannskap stolte mer på det tradisjonelle seilet, et symbol på deres tillit til kjente metoder fremfor den uprøvde motoren. 

"Så de turde ikke å stole helt på motoren. De stolte mer på seilet," sier Øystein, trekker en parallell til dagens situasjon, "Så det blir kanskje likt i den her situasjonen. Utviklingen går videre."

Øystein og hans brødre har tatt et lignende sprang med deres beslutning om å integrere batteripakker i båten, støttet av Enova med 40 prosent av merkostnadene. Dette valget, motivert av ønsket om en bedre arbeidsplass og mindre miljøpåvirkning, representerer ikke bare en investering i ny teknologi, men også en fortsettelse av en familietradisjon for innovasjon og tilpasning.

"Og angrer ikke?" spørres det. "Nei, det er mange ting man kan angre på, men det er ikke akkurat det her jeg angrer på. Det har jeg faktisk ikke gjort," svarer Øystein med overbevisning.

Øysteins historie og refleksjoner belyser den dype forbindelsen mellom fortiden og fremtiden i maritim innovasjon. Fra bestefarens revolusjonerende skritt til å omfavne en 47-fots båt med både seil og dieselmotor, til Øystein og hans brødres beslutning om å implementere batteriteknologi, viser denne familiehistorien hvordan tilpasning og respekt for tradisjon kan gå hånd i hånd med innovasjon.

Den skepsisen bestefaren følte for dieselmotoren speiler den forsiktigheten mange i dag føler mot nye teknologier, som elektrifisering av maritime fartøy. Likevel, akkurat som bestefaren til slutt tilpasset seg og aksepterte motoren, viser Øystein og hans brødre veien frem ved å stole på og investere i nye løsninger for en mer bærekraftig og effektiv fremtid.

Øysteins historie er en påminnelse om at mens teknologien utvikler seg, er det menneskenes evne til å tilpasse seg og omfavne nyvinninger som driver fremgangen fremover. Ved å ære sin bestefars arv, viser Øystein at å se fremover og gjøre modige valg er en del av det maritime livets DNA, en leksjon som strekker seg langt utover familiens historie og inn i fremtidens muligheter.

Her finner dere hele intervjuet med Øystein Angelsen.