Skip to main content
Om oss
Programstyret til Lofoten De grønne øyene ble etablert i 2020 med to representanter fra hver av de tre partnerne; Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten. Programstyret møter fire til fem ganger årlig, mens sekretariatet følger opp arbeidet gjennom året.
Image
Lofotkraft Logo

Lofotkraft

Lofotkraft er et energikonsern med virksomhet i hele Lofoten, og som eies av de seks Lofotkommunene. Lofotkraft arbeider etter samfunnsoppdraget om å trygge hverdagen for folk i Lofoten og investere i fremtidige løsninger for stabile og smarte strømleveranser. Siden tidlig på 2000-tallet har Lofotkraft oppgradert regionalnettet og bygd ut høyhastighets fiber gjennom Lofoten med undersjøiske strømkabler til de ytterste kommunene, Værøy og Røst. 

Besøk ekstern nettside
Image
Lofotrådet Logo

Lofotrådet

Lofotrådet er et interkommunalt regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de seks kommunene. Lofotrådet jobber konsensusbasert for en helhetlig utvikling av Lofoten som en attraktiv region og bo og virke i. 

Besøk ekstern nettside
Image
Destination Lofoten Logo

Destination Lofoten

Destination Lofoten er Lofotens offisielle destinasjonsselskap, og eies av de seks Lofotkommunene og av sine medlemsbedrifter. Destination Lofoten skal sikre utvikling som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokalkulturen tåler, samtidig som det gir grunnlag for en sunn næringsdrift og lokal verdiskaping. Destination Lofoten har ansvaret for koordinering med Visit Norway og andre relevante markedsorgan. 

Besøk ekstern nettside

Programstyret;

I programstyret for Lofotrådet:
Leder i programstyret er ordfører i Røst kommune, Elisabeth Mikalsen.
Representant i programstyret er ikke konstituert

For Lofotkraft: 
Nestleder i programstyret er konsernsjef i Lofotkraft, Arnt M. Winther. 
Representant i programstyret er daglig leder for Elmea, Pål Martinussen. 

For Destination Lofoten: 
Representant i programstyret er siviløkonom og styreleder i Destination Lofoten, Eivind Holst. 
Representant i programstyret er markedssjef i Arctic Triple, Kristian Nashoug 

 

Image
sekretariatet