De grønne øyene

Framtidas Lofoten drives på fornybar energi. Det er attraktivt å bo her, vi har et bærekraftig reiseliv og et livskraftig næringsliv. Vi vil bidra til å nå FNs klimamål.
Hva er dette?

Lofoten vil bli en lavutslippsregion

For over 100 år siden kom elektrisiteten til Lofoten. Den kom fordi driftige lofotværinger så at de trengte det. Og da gjorde de noe med det. Nå skal samfunnet omstille seg til et lavutslippssamfunn med 50% kutt innen 2030.


Fossil energi må byttes ut med fornybar energi på så mange områder som mulig. Vi vil være en aktiv bidragsyter og bidra til løsningene. I 2030 vil vi at man skal kunne reise til Lofoten og forflytte seg fra Fiskebøl til Røst med minimalt klimautslipp og slitasje i naturen.


Samarbeid er vår viktigste strategi. Vi inviterer ulike næringer, offentlige organisasjoner, politikere, innbyggere og forskere til å skape et mangfold av løsninger som bidrar til målet om Lofoten som de grønne øyene.

Reine i Lofoten

Partnere

Bak De grønne øyene står Lofotkraft, Lofotrådet og Destination Lofoten. Vår motivasjon for prosjektet er å ha en felles paraply for alle typer tiltak som sørger for at Lofoten blir et lavutslippssamfunn.

Lofotrådet

— Interkommunal politisk råd for Lofoten.

Visjon:
ETT LOFOTEN
Livskraftig
Samhandlende
Kontrastfylt
Trygt

Destination Lofoten

— Destinasjonsselskap for Lofoten.

Lofotkraft

— Destinasjonsselskap for Lofoten.

Visjon:
Trygger hverdagen
Investerer i framtida

Hvordan gjør vi det?

Følg med på utviklingen av De grønne øyene. Her legger vi ut artikler om møter og arrangement, om prosjekter som pågår og rapporter om hvordan og hva vi har funnet ut underveis. Vi lenker også videre til andre som gjør ting som inspirerer oss eller folk og prosjekter som vi samarbeider med. Send oss gjerne dine tips! 

MØTER

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på dette med grønne løsninger, inviteres det til energiuke 19-22 oktober 2020. 

MØTER

Vil du være med å realisere De grønne øyene? Lofotrådet forsterker laget med ny stilling som klimarådgiver. 

Reiseliv

Er du reiselivsbedrift i Lofoten? Trenger du verktøy for å komme i gang med gode klimatiltak i din bedrift? Lurer du på hvordan komme igang med klimaregnskap? Og hva det kan ha å si for din bedrift? 

Kalender

Signering partnerskapsavtale De grønne øyene
Start: 25.02.2020 12:00
Slutt: 25.02.2020 12:00

Under Lofotkonferansen signerte Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy og leder av Lofotrådet, Arnt M.Winther, adm.dir i Lofotkraft Holding AS og Elisabeth Dreyer, daglig leder i Destination Lofoten AS, avtalen om partnerskapet De grønne øyene

Møte i partnerskapstyret
Start: 08.09.2020 09:30
Slutt: 08.09.2020 01:00

Konstituerende møte i partnerskapsstyret for De grønne øyene. Medlemmene er Lisa Blom, hotellsjef Nyvågar rorbuhotell og styremedlem Destinasjon Lofoten, Eivind Holst, styreleder i Destinasjon Lofoten, Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy og leder i Lofotrådet, Elisbeth Mikalsen, ordfører i Røst, Arnt M.Winther, konserndirektør Lofotkraft, Pål Martinussen, nettsjef Lofotkraft. Sekretariatet består av Hanne Ulrichsen, daglig leder Lofotrådet, Line Merete Samuelsen, daglig leder Destinasjon Lofoten og Randi Lervik, prosjektleder Lofotkraft Muligheter. 

Styret valgte Remi Solberg til leder, og Arnt M.Winther til nestleder. 

Tema i møtet var hvordan samarbeidet skal rigges for å skape best mulige vilkår for innovasjon og gode løsninger for framtida.  Ambisjoner, forventninger, innhold og organisering  var noe av det som ble diskutert. 

Møte med Klima- og miljøministeren
Start: 22.09.2020 04:00
Slutt: 22.09.2020 04:45

Møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn for å presentere "De grønne øyene". 

Bak De grønne øyene står Lofotkraft, Lofotrådet og Destinasjon Lofoten. Hensikten med prosjektet er å utvikle Lofoten som lavutslippsregion. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klima--og-miljoministeren-har-mote-om-lofoten-som-lavutslippsregion/id2742083/

Grønn Energi-uke
Start: 19.10.2020 12:00
Slutt: 22.10.2020 02:00

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? Hvordan få økt konkurransekraft samtidig som vi står i front for et rent og ressursrikt Lofoten, med livskraftige næringer og samfunn. For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på hvordan de kan bli med når Lofoten 2030 - De grønne øyene sparkes i gang for fullt, inviterer vi energiuke 19-22. oktober 2020: 4 dager med seminarer med møter med gode eksempler, forskere, næringsliv, politikere og innbyggere. Velkommen til Avspark  Lofoten 2030 - De grønne øyene


PROGRAM

Alle arrangement kan følges digitalt - det slik at du kan følge sending direkte. Opptak blir også tilgjengelig på nettsidene På grunn av usikkerhet med covid-19 situasjonen og antall vi kan invitere inn fysisk, åpner vi ikke for direkte påmelding ennå. Mer info kommer, så følg med!

Mandag 19.oktober – Leknes kl 12 – 15 Seminar: Grønn Energi i byggsektoren 

Den nære framtids byggsektor: rammer, løsninger og samarbeid om grønn energi

Spesielt aktuelt for: teknisk personell innen drift, eiendom og infrastruktur i kommunene og byggebransjen i regionen.

Hovedarrangør: Interkommunalt klimanettverk i Lofoten


Tirsdag 20.oktober – Ballstad kl 11.30 – 16 Seminar: Grønne energiløsninger i Lofotens fiskevær?

Med det utgangspunkt i det levende fiskeværet Ballstad: stor fiskerihavn, flere verft/mekaniske verksted, fiskemottak og produksjon, reiseliv i sterk vekst, økende bosetting og utbygging. 

Spesielt aktuelt for: fiskere, verftsindustri, utbyggere, reiseliv, fiskemottak, havneeiere, 

Hovedarrangør: UiT - Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) 


Onsdag 21.oktober – Ramberg kl 8.30 – 12.30 Seminar: Grønn energi, omstilling og innovasjon i havna

Greensight: fagseminar med fiskere, forskere og andre på kaikanten. Underveisrapport for prosjektet "klimavennlige fiskerihavner"  

Spesielt aktuelt for: fiskere, verftsindustri, utbyggere, reiseliv, fiskemottak, havneeiere, 

Hovedarrangør: UiT - Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) 


Torsdag 22.oktober – Svolvær kl 9.30 – 14 Konferanse: Avspark – Lofoten 2030 – De grønne øyene

Hvordan gjør vi dette til mer enn en visjon? Hør inspirerende og utfordrende innlegg og delta i samtaler som oppsummerer uka

Spesielt aktuelt for: næringsliv og andre beslutningstakere i regionen

Hovedarrangør: Lofotrådet, Lofotkraft Muligheter i samarbeid med næringsforeningene i Lofoten.

Grønn energiuke arrangeres av Lofotrådet og Lofotkraft Muligheter, i samarbeid med klimanettverk Lofoten, Vågan næringsforening, Vest-Lofoten næringsforening og UiT – Norges arktiske universitet. Det blir også mulig å lage egne arrangement som del av energiuka. Alle arrangementer (inkludert mulig/e avlysninger) vil skje i henhold til restriksjoner og covid-19-retningslinjer.

Kontakt oss

Kontakt oss for å få vite mer!

Ønsker du å bidra til at Lofoten skal bli De grønne øyene, eller ønsker du å komme i kontakt med oss?

Randi Lervik Prosjektleder

Randi Lervik

Lofotkraft Muligheter AS

randi.lervik@lofotkraft.no

916 74 790

Randi Lervik Lofotrådet

Daglig leder

Hanne Ulrichsen

post@lofotradet.no

90065064