Hopp til hovedinnhold
Sammen med innbyggere, næringsliv og offentlig sektor jobber vi for at Lofoten skal drives på fornybar energi og være et attraktivt sted å bo med et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Vi bidrar til å nå FNs klimamål.
Aktuelt
Hvordan gjør vi Lofoten til verdens reneste øysamfunn?
Følg med på utviklingen av Lofoten - de grønne øyene.
Her legger vi ut informasjon om hva og hvordan vi jobber med Lofotens fremtid.
Hva er Lofoten - De grønne øyene?
Lofoten de grønne øyene er et privat-offentlig partnerskap for grønn vekst og omstilling til lavutslippssamfunnet Lofoten.

Næringsliv, innbyggere og kommuner har sammen satt seg høye ambisjoner for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Målene for utviklingen er satt inn i Veikartet for Lofoten De grønne øyene og er basert i næringslivets egne
ambisjoner og innbyggernes ønsker for en attraktiv bo- og arbeidsregion.

Det handler om at Lofotkommunene skal sette strenge miljøkrav til egne innkjøp.

Det handler om at vi sammen skal planlegge infrastruktur for utslippsfri transport i Lofoten.

Vi skal sikre at Lofoten blir stadig mer bærekraftig som reisemål.

Vi skal redusere klimagassutslippene fra Lofoten og slik forsterke næringslivets konkurransekraft i globale markeder.

Det handler om å gå samlet inn i det grønne skiftet.
Veikartets realisering
Våre prosjekter og innsatsområder
Her vil du finne info om hvordan vi omsetter Veikartets mål til handling i og for Lofotens innbyggere.
Kommende events
Partnerskapet
Image
Lofotkraft Logo

Lofotkraft

Lofotkraft er et energikonsern med virksomhet i hele Lofoten, og som eies av de seks Lofotkommunene. Lofotkraft arbeider etter samfunnsoppdraget om å trygge hverdagen for folk i Lofoten og investere i fremtidige løsninger for stabile og smarte strømleveranser. Siden tidlig på 2000-tallet har Lofotkraft oppgradert regionalnettet og bygd ut høyhastighets fiber gjennom Lofoten med undersjøiske strømkabler til de ytterste kommunene, Værøy og Røst. 

Besøk ekstern nettside
Image
Lofotrådet Logo

Lofotrådet

Lofotrådet er et interkommunalt regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de seks kommunene. Lofotrådet jobber konsensusbasert for en helhetlig utvikling av Lofoten som en attraktiv region og bo og virke i. 

Besøk ekstern nettside
Image
Destination Lofoten Logo

Destination Lofoten

Destination Lofoten er Lofotens offisielle destinasjonsselskap, og eies av de seks Lofotkommunene og av sine medlemsbedrifter. Destination Lofoten skal sikre utvikling som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokalkulturen tåler, samtidig som det gir grunnlag for en sunn næringsdrift og lokal verdiskaping. Destination Lofoten har ansvaret for koordinering med Visit Norway og andre relevante markedsorgan. 

Besøk ekstern nettside
Sosiale medier
Image
Instagrama

Besøk vår Instagram profil - der løfter vi frem lokale pådrivere. 

Besøk ekstern nettside
Image
Facebook

Besøk vår Facebook profil - der publiserer vi lengre historier og artikler om vårt arbeide for verdens reneste øysamfunn. 

Besøk ekstern nettside
Image
Youtube

Besøk vår Youtube kanal - der publiserer vi lengre videoer og artikler om vårt arbeide for verdens reneste øysamfunn. 

Besøk ekstern nettside