Skip to main content
Image
lavutslipp luftfart

Lavutslipp luftfart

Programområde 6: Lavutslipp Luftfart i Lofoten - De Grønne Øyene

I Lofoten - De Grønne Øyene, er det en visjon om å være pionerer innen lavutslipp luftfart. 
Dette er et ambisiøst mål som søker å revolusjonere måten vi reiser på, og å sette en ny standard for bærekraftig luftfart.
 La oss dykke dypere inn i hovedmålene, delmålene, og hvordan vi jobber for å realisere dem.

Hovedmål: Fremtiden for Luftfart

Programområdet er forankret i følgende hovedmål:

  • Hovedmål 6.1: Lofoten skal være pilotregion for nullutslipps flytrafikk.
  • Hovedmål 6.2: I samspill med bransjen, skal Lofoten demonstrere for verden at framtidas luftfart er utslippsfri.
  • Hovedmål 6.3: Fremtidas utslippsfrie luftfart skal bidra til bærekraftig verdiskaping og regional utvikling.
  • Hovedmål 6.4: Lavutslipps luftfart skal være en betydelig driver for grønt reiseliv (Veikartet, side 24).

Delmål: Steg mot en Grønnere Luftfart

For å nå hovedmålene, er det satt opp delmål som inkluderer:

  • Delmål 6.1.1: Den første kommersielle nullutslippsreisen med fly går til Lofoten.
  • Delmål 6.1.2: Framtidige FOT-ruter til Lofoten skal inkludere krav om nullutslipp.
  • Delmål 6.1.3: Planlegging må ta høyde for og inkludere areal for utslippsfrie løsninger.
  • Delmål 6.3.1: Lofoten skal være testarena for grønn innovasjon i luftfarten.
  • Delmål 6.3.2: I samspill med bransjen, skal Lofoten demonstrere for verden at framtidas luftfart er utslippsfri.
  • Delmål 6.3.3: Lofoten skal utnytte potensialet som ligger i lavutslipps luftfarts muligheter til å knytte regionen tettere sammen (Veikartet, side 24).

Realisering: Innovasjon og Samarbeid

For å realisere målene i programområdet, er det nødvendig med et tett samarbeid mellom bransjen, offentlige institusjoner, og lokalsamfunnet. Det legges vekt på innovasjon og utvikling av nye teknologier som kan bidra til å redusere utslippene fra luftfarten. Lofoten har som mål å være en testarena for grønn innovasjon i luftfarten, og å demonstrere for verden at framtidas luftfart er utslippsfri.

Konklusjon

Gjennom Programområde 6 i Veikartet for Lofoten - De Grønne Øyene, tar Lofoten sikte på å være en pioner innen lavutslipps luftfart. Med en strategisk tilnærming som inkluderer innovasjon og samarbeid med bransjen, er Lofoten på god vei til å realisere en grønnere fremtid for luftfarten. Det er mer enn et prosjekt; det er en visjon for en grønnere, mer bærekraftig fremtid for alle.

Les hele Veikartet her