De grønne øyene

Framtidas Lofoten drives på fornybar energi. Det er attraktivt å bo her, vi har et bærekraftig reiseliv og et livskraftig næringsliv. Vi vil bidra til å nå FNs klimamål.
Hva er dette?

Lofoten vil bli en lavutslippsregion

For over 100 år siden kom elektrisiteten til Lofoten. Den kom fordi driftige lofotværinger så at de trengte det. Og da gjorde de noe med det. Nå skal samfunnet omstille seg til et lavutslippssamfunn med 50% kutt innen 2030.


Fossil energi må byttes ut med fornybar energi på så mange områder som mulig. Vi vil være en aktiv bidragsyter og bidra til løsningene. I 2030 vil vi at man skal kunne reise til Lofoten og forflytte seg fra Fiskebøl til Røst med minimalt klimautslipp og slitasje i naturen.


Samarbeid er vår viktigste strategi. Vi inviterer ulike næringer, offentlige organisasjoner, politikere, innbyggere og forskere til å skape et mangfold av løsninger som bidrar til målet om Lofoten som de grønne øyene.

Reine i Lofoten

Partnere

Bak De grønne øyene står Lofotkraft, Lofotrådet og Destination Lofoten. Vår motivasjon for prosjektet er å ha en felles paraply for alle typer tiltak som sørger for at Lofoten blir et lavutslippssamfunn.

Lofotrådet

— Interkommunal politisk råd for Lofoten.

Visjon:
ETT LOFOTEN
Livskraftig
Samhandlende
Kontrastfylt
Trygt

Destination Lofoten

— Destinasjonsselskap for Lofoten.

Lofotkraft

— Destinasjonsselskap for Lofoten.

Visjon:
Trygger hverdagen
Investerer i framtida

Hvordan gjør vi det?

Følg med på utviklingen av De grønne øyene. Her legger vi ut artikler om møter og arrangement, om prosjekter som pågår og rapporter om hvordan og hva vi har funnet ut underveis. Vi lenker også videre til andre som gjør ting som inspirerer oss eller folk og prosjekter som vi samarbeider med. Send oss gjerne dine tips! 

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE

Hvilke muligheter har Lofotens fiskevær for å ta del av - og kanskje stå front for den grønne omstillingen? Kan nye teknologiske løsninger gå hånd i hånd med den samfunnsutviklingen som opprettholder kystfisket og næring og livet i fiskerihavna?

Dette er tema når UiT Norges arktiske universitet inviterer til seminar tirsdag 20.10.2020 kl 17 - 20.30 på Meieriet kultursenter på Leknes. Seminaret er en del av Grønn Energi-uke, og strømmes live.

MØTER
PROSJEKTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjenom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette.

På Fredvang ungdomshus onsdag 21.10.2020 vil vi diskutere hva som er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna. Seminaret arrangeres av Flakstad kommune i samarbeid med UiT Norges tekniske universitet, og er en del av Grønn Energi-uke.

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? Hvordan få økt konkurransekraft samtidig som vi står i front for et rent, ressursrikt og klimavennlig Lofoten, med livskraftige næringer og samfunn. Hvordan gjør vi dette sammen med næringslivet? Dette er tema på Grønn Energiukes siste dag under konferansen Avspark Lofoten 2030 - De grønne øyene  22.10.2020 i Lofoten kulturhus i Svolvær


Konferansen strømmes direkte - lenke kommer her.

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE

Vil du ha kunnskapspåfyll om fornybar energi, energieffektivisering og nye materialer i bygg? Vil du lære mer om hva som vil forventes, og hvordan byggsektoren kan bidra på veien mot lavutslippssamfunnet? Vil du være med på å diskutere samarbeid om grønn energi i Lofoten, og hvordan næringslivet i Lofoten kan skape seg et konkurransefortrinn i framtidas anbudsprosesser?

Klimanettverket i Lofoten setter søkelys på temaet på sitt seminar mandag 19.10.2020 på Meieriet kultursenter, Leknes. Seminaret er en del av Grønn Energiuke 2020 

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE

Er du reiselivsbedrift i Lofoten? Trenger du verktøy for å komme i gang med gode klimatiltak i din bedrift? Lurer du på hvordan komme igang med klimaregnskap? Og hva det kan ha å si for din bedrift? 

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på dette med grønne løsninger, inviteres det til energiuke 19-22 oktober 2020. 

Kalender

Signering partnerskapsavtale De grønne øyene
Start: 25.02.2020 12:00
Slutt: 25.02.2020 12:00

Under Lofotkonferansen signerte Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy og leder av Lofotrådet, Arnt M.Winther, adm.dir i Lofotkraft Holding AS og Elisabeth Dreyer, daglig leder i Destination Lofoten AS, avtalen om partnerskapet De grønne øyene

Møte i partnerskapstyret
Start: 08.09.2020 09:30
Slutt: 08.09.2020 01:00

Konstituerende møte i partnerskapsstyret for De grønne øyene. Medlemmene er Lisa Blom, hotellsjef Nyvågar rorbuhotell og styremedlem Destinasjon Lofoten, Eivind Holst, styreleder i Destinasjon Lofoten, Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy og leder i Lofotrådet, Elisbeth Mikalsen, ordfører i Røst, Arnt M.Winther, konserndirektør Lofotkraft, Pål Martinussen, nettsjef Lofotkraft. Sekretariatet består av Hanne Ulrichsen, daglig leder Lofotrådet, Line Merete Samuelsen, daglig leder Destinasjon Lofoten og Randi Lervik, prosjektleder Lofotkraft Muligheter. 

Styret valgte Remi Solberg til leder, og Arnt M.Winther til nestleder. 

Tema i møtet var hvordan samarbeidet skal rigges for å skape best mulige vilkår for innovasjon og gode løsninger for framtida.  Ambisjoner, forventninger, innhold og organisering  var noe av det som ble diskutert. 

Møte med Klima- og miljøministeren
Start: 22.09.2020 04:00
Slutt: 22.09.2020 04:45

Møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn for å presentere "De grønne øyene". 

Bak De grønne øyene står Lofotkraft, Lofotrådet og Destinasjon Lofoten. Hensikten med prosjektet er å utvikle Lofoten som lavutslippsregion. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klima--og-miljoministeren-har-mote-om-lofoten-som-lavutslippsregion/id2742083/

Grønn Energi-uke
Start: 19.10.2020 12:00
Slutt: 22.10.2020 02:00

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? Hvordan få økt konkurransekraft samtidig som vi står i front for et rent, ressursrikt og klimavennlig Lofoten, med livskraftige næringer og samfunn. For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på hvordan de kan bli med når Lofoten 2030 - De grønne øyene sparkes i gang for fullt, inviterer vi energiuke 19-22. oktober 2020: 4 dager med seminarer med møter med gode eksempler, forskere, næringsliv, politikere og innbyggere. Velkommen til Avspark Lofoten 2030 - De grønne øyene


PROGRAMOVERSIKT

Flere av arrangementene kan følges digitalt - lenker legges ut her og på Facebook under Grønn Energi-uke. Opptak blir også tilgjengelig på nettsidene. Av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser på hvert arrangement. For påmelding, følg lenken til hvert arrangement for nærmere info. 


Mandag 19.oktober – Meieriet kultursenter, Leknes kl 12 – 15 Seminar: Grønn Energi i byggsektoren 

Kommunene så som private vil få strengere klimakrav til sin bygningsmasse- i rehabiliteringsprosjekter som for nybygg. For å nå kravene behøves samarbeid om løsninger mellom kommunene og næringslivet. For å finne gode løsninger trenger vi mer kunnskap, og med dette seminaret ønsker vi å bidra til kunnskapspåfyll og hvordan kunnskapen kan omdannes til lokal verdiskaping.

Spesielt aktuelt for: teknisk personell innen drift, eiendom og infrastruktur i kommunene og byggebransjen i regionen.

Hovedarrangør: Interkommunalt klimanettverk i Lofoten

Program og påmelding finner du her


Tirsdag 20.oktober – Meieriet kultursenter, Leknes kl 17 - 20.30 Seminar: Grønne løsninger for Lofotens fiskevær? 

Hvilke muligheter har Lofotens fiskevær for å ta del av - og kanskje stå front for den grønne omstillingen? Kan nye teknologiske løsninger gå hånd i hånd med den samfunnsutviklingen som opprettholder kystfisket og næring og livet i fiskerihavna?

Vi ser nærmere på hvordan grønne løsninger kan inngå i dette bildet og bidra til Lofotens 2030-visjon: De grønne øyene.

Spesielt aktuelt for: fiskere, verftsindustri, utbyggere, reiseliv, fiskemottak, havneeiere, 

Hovedarrangør: UiT - Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) 

Program og påmelding finner du her


Onsdag 21.oktober – Ungdomshuset, Fredvang kl 8.30 – 12.30 Seminar: Grønn energi, omstilling og innovasjon i havna

Hva er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna? Fagseminar med fiskere, forskere og andre på kaikanten. Seminaret er en del av Flakstad kommunes hovedprosjekt på klimasatsing i kystfiskehavner

Spesielt aktuelt for: fiskere, verftsindustri, utbyggere, reiseliv, fiskemottak, havneeiere, 

Hovedarrangør: Flakstad kommune og UiT - Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) 

Program og påmelding finner du her


Torsdag 22.oktober – Svolvær kl 9.30 – 14 Konferanse: Avspark – Lofoten 2030 – De grønne øyene

Hvordan gjør vi dette til mer enn en visjon? Hør inspirerende og utfordrende innlegg og delta i samtaler som oppsummerer uka

Spesielt aktuelt for: næringsliv og andre beslutningstakere i regionen

Hovedarrangør: Lofotrådet, Lofotkraft Muligheter i samarbeid med næringsforeningene i Lofoten.

Program og påmelding finner du her


Grønn energiuke arrangeres av Lofotrådet og Lofotkraft Muligheter, i samarbeid med klimanettverk Lofoten, Vågan næringsforening, Vest-Lofoten næringsforening, UiT – Norges arktiske universitet, Flakstad kommune og Lofoten kulturhus. Alle arrangementer (inkludert mulig/e avlysninger) vil skje i henhold til restriksjoner og covid-19-retningslinjer.

Møte i partnerskapstyret
Start: 03.12.2020 10:00
Slutt: 03.12.2020 03:00
  1. Møte i partnerskapsstyret for Lofoten 2030 De grønne øyene
Kontakt oss

Kontakt oss for å få vite mer!

Ønsker du å bidra til at Lofoten skal bli De grønne øyene, eller ønsker du å komme i kontakt med oss?

Randi Lervik Prosjektleder

Randi Lervik

Lofotkraft Muligheter AS

randi.lervik@lofotkraft.no

916 74 790

Randi Lervik Lofotrådet

Daglig leder

Hanne Ulrichsen

post@lofotradet.no

90065064