Hopp til hovedinnhold
Image
Portrett av Gaute Wahl

Gaute Wahl

Daglig leder - Lofotrådet

Gaute en engasjert pådriver for strategisk og politisk samarbeide, i og utenfor Lofoten. Gaute bygger solid politisk kompetanse blant ordførerne og kommunedirektørene i Lofoten, og leder partnerskapet effektivt gjennom avgjørende og krevende prosesser med felles politisk slagkraft. 

 
Telefon 970 04 849

E-post gaute.wahl@lofotradet.no

Image
Portrett av Laura Johanne Olsen

Laura Johanne Olsen

Programleder - Lofoten De Grønne Øyene

Laura bygger opp og koordinerer aktiviteter for grønn vekst og omstilling i Lofoten ved å ta initiativ til nye prosjektsamarbeid, konferanser eller møter for anerkjennelse av Lofoten som en nasjonal pilot på regional grønn omstilling.

Telefon 907 51 275

E-post laura.johanne.olsen@lofotradet.no

Image
Randi Lervik

Randi Lervik

Prosjektleder - Lofotkraft muligheter

Randi bygger faglige nettverk og spennende kompetanse på energisektorens sentrale rolle og viser vei for fremtidsretta infrastruktur i utvikling av lavutslippssamfunnet Lofoten. 

Telefon 91674790

E-post randi.lervik@lofotkraft.no

Image
Line Samuelsen

Line Renate Samuelsen

Reiselivssjef/Daglig leder - Destination Lofoten

Line jobber strategisk og målretta, og har handa på rattet i utviklingen av Lofoten som et bærekraftig reisemål og for opprettelse av besøksbidrag fra tilreisende til lokalsamfunnet i Lofoten. 

Telefon 92246956

E-post line@visitlofoten.no

Image
Ingrid Myklebust

Ingrid Myklebust

Klimarådgiver

Ingrid er senior klimarådgiver for alle Lofotens kommuner gjennom Lofotrådet. En faglig sterk klimaentusiast som bygger stolthet og sprer  interkommunalt klimasamarbeid både på regionalt og nasjonalt nivå. 

Telefon 928 60 242

E-post ingrid.slungaard.myklebust@lofotradet.no

Image
Maren Lundhaug

Maren Lundhaug

Prosjektleder - Grønne Anskaffelser

Maren er prosjektansvarlig for en felles grønn anskaffelsesstrategi for alle lofotkommunene. Samtidig som hun hjelper kommunene i å stille klima- og miljøkrav i sine anskaffelser.  

Telefon 920 16 467

E-post maren.lundhaug@lofotradet.no

Image
Tora Paulsen

Tora Paulsen

Prosjektleder for utviklingen av et regionalt areal- og naturregnskap i Lofoten.

Tora leder et pilotarbeid for kartlegging og verdisetting av areal- og naturtyper sammen med de seks Lofotkommunene, regionale og nasjonale myndigheter, og nasjonale forskningspartnere. Gjennom prosjektet bygges helt unik kompetanse innen bærekraftig arealforvaltning. 

Telefon 469 16 684

E-post tora.paulsen@lofotradet.no

Image
Turik Aksberg

Turid Aksberg

Ungdomskoordinator i Lofotrådet

Turid motiverer, engasjerer og bygger organisatorisk kompetanse blant Lofotkommunenes ungdomsråd, og gir alt hele tiden for at ungdommen skal vokse opp stolte, modige og la sin stemme bli hørt. 

Telefon 95745751

E-post turid.aksberg@lofotradet.no

Image
Kristian Louis Jensen

Kristian Louis Jensen

Kommunikasjons og Programrådgiver

Kristian tar initiativ, produserer og håndterer ekstern og intern kommunikasjon, og leder den strategiske kommunikasjons utviklingen for Lofotrådet og Lofoten - De Grønne Øyene. Kristian har ansvar for at våre budskaper og initiativ hele tiden formidles klart og effektivt ut.

Telefon 91 37 98 78

E-post kristian.jensen@lofotradet.no