Hopp til hovedinnhold
Image
landbruk og havbruk

Lavutslipp landbruk og havbruk

Programområde 5: Lavutslipp Landbruk og Havbruk i Lofoten - De Grønne Øyene

I Lofoten - De Grønne Øyene, er det en sterk forpliktelse til å fremme bærekraft og redusere klimapåvirkningen fra landbruk og havbruk. Programområde 5 i veikartet skisserer en ambisiøs plan for å oppnå lavutslipp i disse sektorene innen 2040. La oss utforske hovedmålene, delmålene, og hvordan vi jobber for å realisere dem.

Hovedmål: Veien mot Lavutslipp

Programområdet er forankret i følgende hovedmål:

  • Hovedmål 5.1: Landbruks- og havbruksnæringene skal oppnå lavutslippsstatus (80–95 %) innen 2040 for sine maskiner og produksjonsutstyr.
  • Hovedmål 5.3: Lofoten skal opprettholde sitt produksjonsvolum og ta en lederposisjon i arbeidet med å redusere utslipp til luft og vann (Veikartet, side 22-23).

Delmål: Steg for Steg mot Bærekraft

For å nå hovedmålene, er det satt opp delmål som inkluderer:

  • Delmål 5.1.1: Redusere utslipp til luft og vann gjennom ny teknologi og innovative løsninger.
  • Delmål 5.1.2: Fokusere på energisparing i alle ledd og produsere egen energi fra fornybare kilder eller avfall og biprodukter.
  • Delmål 5.3.1: Fremme bruk av lokalproduserte råvarer og matprodukter blant reiselivsbedrifter, offentlige institusjoner, og butikker i regionen.
  • Delmål 5.3.2: Utnytte produksjonspotensialet i Lofoten innen landbruk og havbruk på nye områder (Veikartet, side 22-23).

Realisering: Samhandling og Innovasjon

For å realisere målene i programområdet, er det nødvendig med et tett samarbeid mellom næringene, offentlige institusjoner, og lokalsamfunnet. Det legges vekt på å utvikle nye teknologier og innovative løsninger som kan redusere miljø- og klimafotavtrykket. Videre er det et mål å utnytte lokale ressurser på en bærekraftig måte, inkludert bruk av rest- og avfallsprodukter til lokal energiproduksjon.

Konklusjon

Gjennom Programområde 5 i Veikartet for Lofoten - De Grønne Øyene, tar Lofoten sikte på å transformere landbruks- og havbrukssektorene til lavutslippsnæringer. Med en strategisk tilnærming som inkluderer samhandling med offentlig forvaltning og næringsliv, samt fokus på innovasjon og bærekraft, er Lofoten på god vei til å realisere en grønnere fremtid for alle. Det er mer enn et prosjekt; det er en visjon for en grønnere, mer bærekraftig fremtid for alle.

Les hele Veikartet her 

Relaterte prosjekter