Hopp til hovedinnhold
Image
LAS
17. oktober 2023

En gladnyhet! 

Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS) har sammen med Vågan og Vestvågøy kommune mottatt støtte på 4,5 millioner kroner fra Klimasats.

Disse midlene er øremerket for anskaffelse av to helelektriske renovasjonskjøretøy som skal benyttes til å hente avfall i Lofoten.

Søknaden ble til i nært samarbeid mellom LAS, Lofotrådet og de to kommunene, etter at LAS ble partner i programmet Lofoten – De Grønne Øyene 2030. 

Miljødirektoratet fremhevet i tilsagnsbrevet særlig helheten i prosjektet , da LAS må tenke nytt rundt den nåværende logistikkløsningen for å sette kjøretøyene i drift. I mer sentrale områder med tilrettelagt infrastruktur og kortere avstander, er det mulig å direkte erstatte fossildrevne kjøretøy med elektriske alternativer. Med våre avstander og vårt klima er det mer utfordrende med tunge elektriske kjøretøy og derfor må LAS legge om sin egen logistikk for å klare å få det til. 

Lokale miljøstasjoner må tilrettelegges for omlasting til større kjøretøy som istedenfor renovasjonskjøretøyene nå må kjøre til deponiet. Dette vil redusere antall kilometer kjørt totalt, ytterligere redusere utslipp, samtidig som det er med på å redusere støy og slitasje på veiene. Totalt sett vil dette tiltaket ha positive ringvirkninger langt utover selve investeringen.

Støtten vi har fått fra klimasats er avgjørende for at et slik tiltak kan gjennomføres i Lofoten. Og vi i Lofoten – De Grønne Øyene syntes det er utrolig gøy å se at LAS ønsker å gå foran og prøve ut det som kan bli de første helelektriske renovasjonskjøretøyene i regionen.

Det er gjennom samarbeid at vi kommer til å nå målet om et lavutslippsamfunn. 
Støtten til disse kjøretøyene er et godt eksempel på hva vi kan oppnå når vi vi jobber sammen mot et felles mål.