Hopp til hovedinnhold

Programområder

Veikartet

I privat-offentlig partnerskap mellom Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten har vi satt oss ambisiøse og realistiske målsetninger i Veikartet for Lofoten De grønne øyene. Innen februar 2022 ble Veikartet vedtatt i alle seks kommunestyrene i Lofoten som felles vekststrategi. 

Veikartet har som styrende premiss at det skal gi mulighet og støtte opp under grønn omstilling og lokal grønn verdiskaping gjennom koordinert satsing og regionalt samarbeid. Veikartet skal hjelpe oss å velge grønt og sette de unge i førersetet for bærekraftig utvikling og verdiskaping i Lofoten. Det grønne skiftet krever hardt og målretta arbeid. 

Vi har strukturert arbeidet vårt i ni overordnete mål og seks programområde, som følger.