Hopp til hovedinnhold
Image
sjark i havn
Image
lavutslipp kystfiske

Lavutslipp kystfiske

I Lofoten er det særlig Lofotkraft, Flakstad kommune og Ballstad Slip som har tatt spenstige skritt i retning av reduserte klimagassutslipp i Lofotens fiskeriflåte. Dette har de gjort i samarbeid med Sintef og Selfa Arctic gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet, Zero Kyst. Sammen skal de utvikle og demonstrere en nullutslippsdrivlinje for den minste kystfiskeflåten, utvikle minst ett nytt nullutslippsfartøy og bygge om minst 10 fartøy til hybrid- eller nullutslipps fremdrift. 

Til sammen vil Zero Kyst-prosjektet bidra til 50 prosent utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030, forutsatt at fartøyene får tilskudd fra Enova eller statlige virkemidler for omlegging til batteri. Den opprinnelige tilskuddsordningen ble plutselig dratt ut av markedet i mars 2023, og det er enda ikke erstattet med ny ordning. Det er allerede krevende å skape nye teknologiløsninger for kystfiskerne som ofte er små bedrifter med bare en til to ansatte i en uforutsigbar næring.  

Et lite intervju med Randi passer her…

Lofoten De grønne øyene jobber tett sammen med fiskerinæringen om en kunnskapsbasert tilrettelegging for lavutslippsløsninger for kystfartøy. Målene i Veikartet er både ambisiøse, stolte og fortsatt mulige å nå, hvis vi fortsetter det tette samarbeidet i hele verdikjeden. Det kommer til å kreve mye, men kanskje er det dette som vil gjøre Lofoten til et mer attraktivt sted å bo. 

Vi jobber for at: 

Kystfisket i Lofoten skal ha halvert klimagassutslippene innen 2030, med mål om å bli en lavutslipps verdikjede fra kyst til marked innen 2040. 

Les hele Veikartet her