De grønne øyene

Framtidas Lofoten drives på fornybar energi, det er attraktivt å bo her og vi har et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Vi vil bidra til å nå FNs klimamål.

Lofoten DGØ 2030

Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten

Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Derfor tar vi grep gjennom å lage et veikart for utviklingen av Lofoten De Grønne Øyene 2030. I nært partnerskap med Lofotens befolkning og næringsliv skal vi bygge verdens reneste øysamfunn, sier Lofotrådets leder Remi Solberg.

Les mer her

Hva er dette?

Lofoten vil bli en lavutslippsregion

For over 100 år siden kom elektrisiteten til Lofoten. Den kom fordi driftige lofotværinger så at de trengte det. Og da gjorde de noe med det. Nå skal samfunnet omstille seg til et lavutslippssamfunn med 50% kutt innen 2030.


Fossil energi må byttes ut med fornybar energi på så mange områder som mulig. Vi vil være en aktiv bidragsyter og bidra til løsningene. I 2030 vil vi at man skal kunne reise til Lofoten og forflytte seg fra Fiskebøl til Røst med minimalt klimautslipp og slitasje i naturen.


Samarbeid er vår viktigste strategi. Vi inviterer ulike næringer, offentlige organisasjoner, politikere, innbyggere og forskere til å skape et mangfold av løsninger som bidrar til målet om Lofoten som de grønne øyene.

Reine i Lofoten

Partnere

Bak De grønne øyene står Lofotkraft, Lofotrådet og Destination Lofoten. Vår motivasjon for prosjektet er å ha en felles paraply for alle typer tiltak som sørger for at Lofoten blir et lavutslippssamfunn.

Lofotrådet

— Interkommunal politisk råd for Lofoten.

Visjon:
ETT LOFOTEN
Livskraftig
Samhandlende
Kontrastfylt
Trygt

Destination Lofoten

— Destinasjonsselskap for Lofoten.

Lofotkraft Holding AS

— Energi- og telecomselskap for hele Lofoten

Visjon:
Trygger hverdagen
Investerer i framtida

Hvordan gjør vi det?

Følg med på utviklingen av De grønne øyene. Her legger vi ut artikler om møter og arrangement, om prosjekter som pågår og rapporter om hvordan og hva vi har funnet ut underveis. Vi lenker også videre til andre som gjør ting som inspirerer oss eller folk og prosjekter som vi samarbeider med. Send oss gjerne dine tips! 

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE
DGØ

The Lofoten archipelago stretches out from the Norwegian coast like an arm reaching out into open ocean. It is a gem of islands and alpine mountains far out in an ocean full of marine life and opportunities. Together with the privat and public sector, we aim to build the world's cleanest island community. 

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE
DGØ

3 av 4 lofotværinger mener klimaendringene er i gang og de er blitt sterkere i sin overbevisning siden i fjor, viser Lofotundersøkelsen 2022. Unge under 30 år tar det tyngst, og hver tredje er svært bekymret for endringer i det biologiske mangfoldet lokalt. Samtidig er de yngste også de mest utålmodige og mest optimistiske i andre miljøspørsmål.


De tre lokale ungdommene Dina, Anette og Martha er tydelig på at lofotværingene kan gjøre en forskjell.  

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE VERDENS RENESTE ØYSAMFUNN?


Vil du ta en viktig utviklingsrolle i arbeidet for grønn næringsutvikling og bærekraftig vekst i Lofoten? Er du vår nye kommunikator og samskaper?


Vi søker en kommunikasjons- og programrådgiver som vil spille en sentral rolle for å nå målene i vår vekststrategi, Lofoten – De grønne øyene 2030. Vi søker deg som er framoverlent, samhandlende og strukturert, med sterk gjennomføringsevne og erfaring fra prosjektledelse og utviklingsarbeid.

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE
DGØ

Mye er på gang i mer miljø- og klimavennlig retning, viser Lofotundersøkelsen 2022. Interessen for elbil er enda sterkere enn i fjor, flere har elsykkel og kjøper mer brukt, spiser mindre kjøtt og har flere digitale møter. Hele 3 av 4 lofotværinger er klare for å reparere mer og nesten like mange vil dyrke, jakte og fiske mer egen mat. Familien Rist på Ballstad er en av mange familier som lever stadig mer miljøvennlig.  

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE
DGØ

Bodø Lufthavnutvikling, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene har gått sammen for å etablere Nord-Norge som testarena for ny teknologi innen grønn luftfart. 

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE
DGØ

Lofoten – De grønne øyene 2030 inviterer grønne regioner til debatt og erfaringsutvekslinger på seminaret “Det grønne regionkappløpet” under Arendalsuka 2022, onsdag 17.aug kl.15:00 på Thon Hotel Arendal (Smalsundet).

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE
DGØ

Og det er en bragd innen regional samhandling. Seks kommuner og partnere fra privat næringsliv har gjennom en bred og dyptgående forankringsprosess blitt enige om å gå foran inn i det grønne skiftet. Med hundre målsetninger å nå innen 2030, kommer samhandling på tvers av kommuner og sektorer til å være Lofotens viktigste verktøy fremover. 

MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE
DGØ

Bli med på å løfte lademulighetene i Lofoten – invitasjon til å motta gratis vegglader fra Tesla! 


MØTER
PROSJEKTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
KOMPETANSE
DGØ

Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Det er ett av fundamentene til satsningen Lofototen – De grønne øyene 2030.


De seks kommunene i Lofoten - Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst – har laget en plan for dette. Rett før sommeren 2021 vedtok kommunene det de kaller en grovskisse og et veikart, som består av seks satsningsområder med en rekke hovedmål og delmål. (Du kan lese dokumentet på 14 sider via lenken under – det er ganske konkret til å bli kalt en grovskisse.) Hele prosjektet, Lofoten De – grønne øyene 2030, ledes i partnerskap mellom Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten.

DGØ

Det var en imponert Sveinung Rotevatn som både tok turen til Helvetestind og åpnet Lofotodden nasjonalparks besøkssenter fredag kveld. – Dette er bra for naturen, bra for næringslivet og bra for attraktiviteten til Lofoten, sa klima- og miljøvernministeren, før han ble satt inn i regionens planer for utslippskutt og grønn vekst innen samferdsel og kystfiske.

MØTER
RAPPORTER
INSPIRASJON
DGØ

Foto: Espen Mortensen

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

DGØ

- Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Derfor tar vi grep gjennom å lage et veikart for utviklingen av Lofoten De Grønne Øyene 2030. I nært partnerskap med Lofotens befolkning og næringsliv skal vi bygge verdens reneste øysamfunn, sier Lofotrådets leder Remi Solberg.

Kalender

Signering partnerskapsavtale De grønne øyene
Start: 25.02.2020 12:00
Slutt: 25.02.2020 12:00

Under Lofotkonferansen signerte Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy og leder av Lofotrådet, Arnt M.Winther, adm.dir i Lofotkraft Holding AS og Elisabeth Dreyer, daglig leder i Destination Lofoten AS, avtalen om partnerskapet De grønne øyene

Møte i partnerskapstyret
Start: 08.09.2020 09:30
Slutt: 08.09.2020 01:00

Konstituerende møte i partnerskapsstyret for De grønne øyene. Medlemmene er Lisa Blom, hotellsjef Nyvågar rorbuhotell og styremedlem Destinasjon Lofoten, Eivind Holst, styreleder i Destinasjon Lofoten, Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy og leder i Lofotrådet, Elisbeth Mikalsen, ordfører i Røst, Arnt M.Winther, konserndirektør Lofotkraft, Pål Martinussen, nettsjef Lofotkraft. Sekretariatet består av Hanne Ulrichsen, daglig leder Lofotrådet, Line Merete Samuelsen, daglig leder Destinasjon Lofoten og Randi Lervik, prosjektleder Lofotkraft Muligheter. 

Styret valgte Remi Solberg til leder, og Arnt M.Winther til nestleder. 

Tema i møtet var hvordan samarbeidet skal rigges for å skape best mulige vilkår for innovasjon og gode løsninger for framtida.  Ambisjoner, forventninger, innhold og organisering  var noe av det som ble diskutert. 

Møte med Klima- og miljøministeren
Start: 22.09.2020 04:00
Slutt: 22.09.2020 04:45

Møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn for å presentere "De grønne øyene". 

Bak De grønne øyene står Lofotkraft, Lofotrådet og Destinasjon Lofoten. Hensikten med prosjektet er å utvikle Lofoten som lavutslippsregion. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klima--og-miljoministeren-har-mote-om-lofoten-som-lavutslippsregion/id2742083/

Grønn Energi-uke
Start: 19.10.2020 12:00
Slutt: 22.10.2020 02:00

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? Hvordan få økt konkurransekraft samtidig som vi står i front for et rent, ressursrikt og klimavennlig Lofoten, med livskraftige næringer og samfunn. For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på hvordan de kan bli med når Lofoten 2030 - De grønne øyene sparkes i gang for fullt, inviterer vi energiuke 19-22. oktober 2020: 4 dager med seminarer med møter med gode eksempler, forskere, næringsliv, politikere og innbyggere. Velkommen til Avspark Lofoten 2030 - De grønne øyene


PROGRAMOVERSIKT

Flere av arrangementene kan følges digitalt - lenker legges ut her og på Facebook under Grønn Energi-uke. Opptak blir også tilgjengelig på nettsidene. Av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser på hvert arrangement. For påmelding, følg lenken til hvert arrangement for nærmere info. 


Mandag 19.oktober – Meieriet kultursenter, Leknes kl 12 – 15 Seminar: Grønn Energi i byggsektoren 

Kommunene så som private vil få strengere klimakrav til sin bygningsmasse- i rehabiliteringsprosjekter som for nybygg. For å nå kravene behøves samarbeid om løsninger mellom kommunene og næringslivet. For å finne gode løsninger trenger vi mer kunnskap, og med dette seminaret ønsker vi å bidra til kunnskapspåfyll og hvordan kunnskapen kan omdannes til lokal verdiskaping.

Spesielt aktuelt for: teknisk personell innen drift, eiendom og infrastruktur i kommunene og byggebransjen i regionen.

Hovedarrangør: Interkommunalt klimanettverk i Lofoten

Program og påmelding finner du her


Tirsdag 20.oktober – Meieriet kultursenter, Leknes kl 17 - 20.30 Seminar: Grønne løsninger for Lofotens fiskevær? 

Hvilke muligheter har Lofotens fiskevær for å ta del av - og kanskje stå front for den grønne omstillingen? Kan nye teknologiske løsninger gå hånd i hånd med den samfunnsutviklingen som opprettholder kystfisket og næring og livet i fiskerihavna?

Vi ser nærmere på hvordan grønne løsninger kan inngå i dette bildet og bidra til Lofotens 2030-visjon: De grønne øyene.

Spesielt aktuelt for: fiskere, verftsindustri, utbyggere, reiseliv, fiskemottak, havneeiere, 

Hovedarrangør: UiT - Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) 

Program og påmelding finner du her


Onsdag 21.oktober – Ungdomshuset, Fredvang kl 8.30 – 12.30 Seminar: Grønn energi, omstilling og innovasjon i havna

Hva er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna? Fagseminar med fiskere, forskere og andre på kaikanten. Seminaret er en del av Flakstad kommunes hovedprosjekt på klimasatsing i kystfiskehavner

Spesielt aktuelt for: fiskere, verftsindustri, utbyggere, reiseliv, fiskemottak, havneeiere, 

Hovedarrangør: Flakstad kommune og UiT - Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) 

Program og påmelding finner du her


Torsdag 22.oktober – Svolvær kl 9.30 – 14 Konferanse: Avspark – Lofoten 2030 – De grønne øyene

Hvordan gjør vi dette til mer enn en visjon? Hør inspirerende og utfordrende innlegg og delta i samtaler som oppsummerer uka

Spesielt aktuelt for: næringsliv og andre beslutningstakere i regionen

Hovedarrangør: Lofotrådet, Lofotkraft Muligheter i samarbeid med næringsforeningene i Lofoten.

Program og påmelding finner du her


Grønn energiuke arrangeres av Lofotrådet og Lofotkraft Muligheter, i samarbeid med klimanettverk Lofoten, Vågan næringsforening, Vest-Lofoten næringsforening, UiT – Norges arktiske universitet, Flakstad kommune og Lofoten kulturhus. Alle arrangementer (inkludert mulig/e avlysninger) vil skje i henhold til restriksjoner og covid-19-retningslinjer.

Møte i partnerskapstyret
Start: 03.12.2020 10:00
Slutt: 03.12.2020 03:00
  1. Møte i partnerskapsstyret for Lofoten 2030 De grønne øyene
Lofotrådet møte 5 - 2020.
Start: 10.12.2020 12:00
Slutt: 10.12.2020 04:00

Vedtak av «Lofoten De Grønne Øyene 2030 - Vekststrategi for Lofoten».

GRØNN FROKOST
Start: 11.12.2020 09:00
Slutt: 11.12.2020 11:00

Med Næringslivet i Vågan i regi av Lofotrådet og Vågan Næringsforening.

Lofotrådet møter Nordland Fylkeskommune
Start: 20.01.2021 12:00
Slutt: 20.01.2021 03:00
Lofotrådet deltar på høring i Stortinget
Start: 02.02.2021 01:00
Slutt: 02.02.2021 03:00

Om Med St.13 (202-2021) Klimaplan for 2021-2030.

Lofoten De Grønne øyene - Møte med Innovasjon Norge Nordland
Start: 05.02.2021 11:00
Slutt: 05.02.2021 01:00
Lofotrådet møte 1-2021, Moskenes
Start: 18.02.2021 09:00
Slutt: 18.02.2021 12:00

Behandling av hovedprogram: «Lofoten De Grønne Øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten».

Lofotrådet deltar på digitalt møte med ENOVA og klima og miljømnisteren
Start: 10.03.2021 09:00
Slutt: 10.03.2021 04:00

«Enova spisses som klimavirkemiddel»

Møte med TECO 2030
Start: 16.03.2021 10:00
Slutt: 16.03.2021 11:00
Lofoten De Grønne Øyene besøker Røst kommune for møter med næringslivet
Start: 16.03.2021 12:00
Slutt: 16.03.2021 04:00
Bedriftsnettverksmøte om grønn konkurransekraft v/ Lofotrådet og Vågan næringsforening
Start: 17.03.2021 09:00
Slutt: 17.03.2021 04:00
Bedriftsnettverksmøte Grønn konkurransekraft
Start: 17.03.2021 09:00
Slutt: 17.03.2021 11:00

Vågan næringsforening og Lofotrådet.

UIT/ Fredrik Hjorth Seminar «Bærekraft i nord - Lofoten De grønne øyene 2030»
Start: 23.03.2021 12:00
Slutt: 23.03.2021 03:00
Dialogmøte med næringslivsaktører på Værøy (fiskere, sjømat, reiseliv)
Start: 11.10.2021 02:00
Slutt: 11.10.2021 04:00

Sted: Værøy Rådhus

Målgruppe: Næringslivet på VærøyOrienteringsmøte og dialogmøte med elevene ved Lofoten Folkehøgskole
Start: 10.11.2021 09:00
Slutt: 10.11.2021 11:00

Sted: Lofoten Folkehøgskole

Målgruppe: Ungdommer/fhs-elever

Dialogmøte med sjømatnæringa og reiselivet på Røst (samt markering av 10-årsjubileumet til Røst Næringsforening)
Start: 16.11.2021 08:00
Slutt: 16.11.2021 10:00

Sted: Røst Rådhus

Målgruppe: Sjømatprodusenter og reiseliv

Påmelding: Påmelding til: Røst Næringsforening v/Raine Nilsen, rainenilsen@gmail.com

Møte med skoleelever på Røst
Start: 16.11.2021 10:00
Slutt: 16.11.2021 12:30

Sted: Røst Kommune

Målgruppe: Barn og ungdom


Møte med Røst Ungdomsråd
Start: 16.11.2021 02:45
Slutt: 16.11.2021 04:00

Sted: Røst Rådhus

Målgruppe: Ungdom

Påmelding: 

Dialogmøte med kystfiskerne i alle 6 Lofotkommuner
Start: 17.11.2021 07:00
Slutt: 17.11.2021 09:30

Sted: Vestvågøy Rådhus, Røst Rådhus og Værøy Rådhus

Målgruppe: Fiskerne

Påmelding: 

Møtet på Leknes: Emil Røthe Johannesen i SALT, emil@salt.nu

Møtet på Røst: Røst Næringsforening v/Raine Nilsen, rainenilsen@gmail.com

Møtet på Værøy: Kristina Aasprong Olsen i Værøy kommune, kristina.aasprong.olsen@varoy.kommune.no

Dialogmøte med Vågan Ungdomsråd
Start: 18.11.2021 10:00
Slutt: 18.11.2021 12:00

Sted: Svolvær

Målgruppe: Ungdom

Påmelding: 

Dialogmøte med landbruksnæringa
Start: 19.11.2021 10:30
Slutt: 19.11.2021 03:00

Sted: Matparken, Leknes

Målgruppe: Landbruket (primært melkebønder og grønsakprod)

Påmelding: Påmelding sendes til Gustav A. Nilsen i Norsk Landbruksrådgiving, gustav.a.karlsen@nlr.no

Dialogmøte med transportsektoren (varetransport og reiselivsrelatert)
Start: 22.11.2021 05:00
Slutt: 22.11.2021 07:30

Sted: Du Verden, Svolvær

Målgruppe: Varetransport, reiselivet

Påmelding:  Påmelding via lenke i invitasjon. Evt. til Klaus Espedal i Egga Utvikling, klaus@egga.no

Dialogmøte med Vestvågøy Ungdommens kommunestyre
Start: 23.11.2021 09:30
Slutt: 23.11.2021 11:00

Sted: Vestvågøy Rådhus

Målgruppe: Ungdom


Frokostmøte med sjømatprodusentene i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes
Start: 24.11.2021 08:00
Slutt: 24.11.2021 10:00

Sted: Leknes

Målgruppe: Sjømat. Havbruk.

Påmelding: Påmelding via lenke i invitasjon. Evt. til Vest-Lofoten Næringsforening, post@vlnf.no

Kontakt oss

Kontakt oss for å få vite mer!

Ønsker du å bidra til at Lofoten skal bli De grønne øyene, eller ønsker du å komme i kontakt med oss?

Randi Lervik Lofotkraft Muligheter AS

Prosjektleder

Randi Lervik

randi.lervik@lofotkraft.no

916 74 790

Lofotrådet

Daglig leder

Gaute Wahl

post@lofotradet.no

97004849

Randi Lervik Destination Lofoten

Daglig leder

Line Renate Samuelsen

line@visitlofoten.no

922 46 956

Randi Lervik Lofotrådet

Ingrid Slungaard Myklebust

Klimarådgiver Lofotrådet

ingrid.slungaard.myklebust@lofotradet.no

Lofoten De Grønne Øyene

Programleder

Laura Johanne Olsen

laura.johanne.olsen@lofotradet.no

907 51 275