Hopp til hovedinnhold
Image
Veikartet for Lofoten - De Grønne Øyene

Veikartet er nå vedtatt i alle seks Lofotkommunene

Og det er en bragd innen regional samhandling. Seks kommuner og partnere fra privat næringsliv har gjennom en bred og dyptgående forankringsprosess blitt enige om å gå foran inn i det grønne skiftet. Med hundre målsetninger å nå innen 2030, kommer samhandling på tvers av kommuner og sektorer til å være Lofotens viktigste verktøy fremover. 

Trykk her for å lese Veikartet

Veikartet er et direkte produkt av nettopp samhandling. 
Mer enn 500 personer fra 170 ulike organisasjoner eller bedrifter var involvert i 2021, gjennom mer enn 200 møter. 

Hele prosessen har involvert folk i alle ledd fra feltarbeid til ledelse, fra fagbrev til akademia, fra ungdom til senior og involvert et mangfold av interessenter i ulike samfunnsgrupper og næringsliv. Erfaringer fra dette tette samspillet motiverer til å bygge lavutslippssamfunnet Lofoten. 

Det ligger mye hardt arbeid bak Veikartet, men det aller mest krevende arbeidet med «Lofoten – De grønne øyene 2030» ligger fortsatt foran. 
Med samhandling på tvers og ungdommen i ryggen, skal Lofoten være en nasjonal pilot for regional samhandling og helhetlig nyskaping for grønn omstilling i regionen. Veikartet skal lede vei til framtidas Lofoten som drives på fornybar energi, som er attraktivt å bo i og som tilbyr et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Lofoten skal bli et lavutslippssamfunn i 2040 og bidra proaktivt til at Norge når FNs klimamål. Veikartet viser hvor vi skal, og «Lofoten – De grønne øyene 2030» skal bane vei. (Foto: Espen Mortensen)