Hopp til hovedinnhold
Image
Årsrapport 2023 forside

Lofoten De Grønne Øyene - Årsrapport 2023

Denne rapporten gir en grundig oversikt over våre aktiviteter, prosjekter og resultater i løpet av det siste året.

Les rapporten her

Høydepunkter fra 2023

Kommunikasjonsarbeid Vi har styrket vår digitale tilstedeværelse betydelig. Med over 40 reels og innlegg på Facebook, Instagram og LinkedIn, samt en ny YouTube-kanal, har vi nådd ut til et bredt publikum og økt engasjementet rundt våre grønne initiativer.

Regionale samarbeid Gjennom Lofotkonferansen, Høstvekka, Lydløs Lofoten, studieturer og eget arrangement på Arendalsuka har vi skapt viktige arenaer for dialog og samarbeid. Disse aktivitetene har bidratt til å styrke Lofoten som en nasjonal pilot for regional grønn omstilling.

Aktive prosjekter og prosesser
Vi har arbeidet med en rekke betydningsfulle prosjekter, inkludert kommunale klimaregnskap og klimabudsjetter, materialstrømskartlegging i LoVeHå-regionen, og pilotprosjekter for klimanøytral luftfart og grønn vekst i distriktskommuner. Disse prosjektene er viktige skritt på veien mot en bærekraftig fremtid for Lofoten.

Veien videre
Veikartet for Lofoten De Grønne Øyene fortsetter å være vårt styringsdokument. Vi prioriterer samarbeid og ungdomsmedvirkning som viktige verktøy for å realisere vår visjon. Vårt mål er å bli anerkjent som en nasjonal pilot for grønn vekst og omstilling.

Vi inviterer alle til å lese årsrapporten og engasjere seg i vårt arbeid for å gjøre Lofoten til verdens beste øyrike å bo i. 
Sammen kan vi skape en grønnere og mer bærekraftig fremtid.