Hopp til hovedinnhold
Image
Partnerskapsmøte Jan 2024 Foto: Kristian Louis Jensen

Første partnerskapsmøte i 2024 styrker grønne initiativer i Lofoten og sikrer langsiktig samarbeid

24 Januar 2024 hadde vi årets første partnerskapsmøtet for Lofoten De Grønne Øyene. 

Sekretariatet presenterte en handlingsplan for 2024 og prosjektporteføljen, med fokus på samarbeide og involvering for å styrke næringslivets grønne konkurransekraft. 

 

I år vil vi sette søkelys på mulighetene for økt ombruk i regionen i samarbeid med Lofoten Avfallsselskap, og det interkommunale prosjektsamarbeidet med nullutslipps transport og mobilitet eksemplifisert i vårt nyetablerte forum for fremtidsrettet mobilitet.
Dette understreker programstyrets forpliktelse til innovative løsninger for en grønnere fremtid.

Forlengelse av partnerskapsavtalen og Veikartets revidering

Et annet høydepunkt var forlengelsen av partnerskapsavtalen, en avgjørende beslutning som sikrer kontinuitet i partnerskapet de neste 3 år. 
I år legges det opp til revidering av Veikartet, som er en strategisk plan for Lofotens bærekraftige utvikling, ble også diskutert. Dette viser en fornyet forpliktelse til langsiktige mål, inkludert nye fokusområder som lokal energisituasjon og mulig økt lokal kraftproduksjon.

Image
Signering av Partnerskapsavtale


Lofotkonferansen og fremtidige møter

Sekretariatet orienterte om Lofotkonferansen 2024, et sentralt arrangement for regionens utvikling. Diskusjonen om fremtidige møter, inkludert en mulig samordning med Lofotrådsmøtet i juni på Værøy, understreker ønsket om effektiv samarbeid og nettverksbygging.

En samlet visjon for Lofoten

Programstyrets møte var mer enn bare en administrativ samling. Det var en demonstrasjon av felles visjon og engasjement for Lofotens grønne fremtid. Med deltakelse fra nøkkelpersoner i programstyret, sekretariatet, og partnerne, vitner dette møtet om et sterkt og samlet fellesskap, som sammen arbeider for å sikre Lofotens posisjon som en bærekraftig og innovativ region.
 

Image
Partnerskapet Lofoten de grønne øyene