Hopp til hovedinnhold
Image
Ungdomssamling 2024 LUT

Årets storsamling for Lofoten Ungdomsting (LUT)

🎉 Tilbakeblikk på en fantastisk storsamling med LUT - Lofoten Ungdomsting 🌿

I forrige uke hadde vi gleden av å delta på årets storsamling for Lofoten Ungdomsting, og for en opplevelse det var!

Over to innholdsrike dager utforsket vi Lofotens unike natur samt ungdommens ønsker for fremtiden gjennom, blant annet, tarevandring, der vi lærte om de ville vekstene som trives her i vårt vakre landskap.

Vi var også heldige nok til å ha med oss inspirerende talere som Odd Arne Sandberg fra Lofotens Ville Kjøkken og Alexander Skadberg, som begge delte sin kunnskap og lidenskap for regionen vår. Deres engasjement og visjoner for Lofoten ga oss ny innsikt og inspirasjon.

En viktig del av samlingen var ungdommens innspill om det nye undervisningsopplegget vi jobber med, designet for å utdanne og inspirere vår ungdom om viktigheten av lokal kultur og naturvern.

Det var fantastisk å se engasjementet fra alle deltakerne og motta verdifulle tilbakemeldinger som vi tar med oss videre.

Takk til alle som deltok og bidro til at dette ble en minneverdig helg. 
Vi er motiverte og inspirerte av LUT sine innspill til fremtidens Lofoten, og vil ta disse videre til det kommende Lofotrådsmøtet på Værøya med Lofotrådet.

La oss fortsette å jobbe sammenfor en bærekraftig og lysende fremtid for Lofoten! 💚

#LofotenUngdomsting #LUT2024 #Lofoten #Naturvern #Ungdomsengasjement

Ungdomsrådet i Flakstad Kommune

Her er en film om samlingen