Hopp til hovedinnhold

Åpent Dialogmøte på Røst

Norge er på vei til lavutslippssamfunnet, men veien er bratt og kronglete. Små og store samfunn skal redusere sine klimagassutslipp til langt under gjennomsnittlig forbruk, men målet om 50% utslippskutt er fortsatt langt unna. 

Image
Plakat for Røst event 2023

Hva er et lavutslippssamfunn og hvordan vil dette se ut i fiskeværet Røst?  

Hvilke fortrinn og hvilke utfordringer ser vi i utviklingen av lavutslippssamfunnet Røst? Hvordan kan vi kutte i klimagassutslippene fra transportnæringen, sjømatnæringen og reiselivsnæringen, samtidig som vi fortsetter utviklingen av Røst som et stolt og livskraftig samfunn? Kan Lofoten bli verdens reneste øyrike?  Hvem kommer?   Kystverket, Zero Kyst, Ballstad Slip, Flakstad kommune, Avinor, Torghatten Nord (TBC), Widerøe Zero, og Destination Lofoten.    Vi inviterer deg til å dele erfaringer og bygge kompetanse sammen med relevante aktører for grønn omstilling på Røst. Innledninger til diskusjon:   Hvilke tekniske løsninger anbefales for en utslippsfri fiskerihavn? Hvordan kan vi tilrettelegge infrastrukturen for et mangfold av lavutslippsløsninger? Hvordan kan vi sikre tilgang på strømnett, produksjon og energieffektivisering? Hvordan kan vi utvikle reisemålet Lofoten som en nasjonal pilot på besøksbidrag? Er det mulig å reise utslippsfritt over Vestfjorden til sjøs og i luftlinje?