Hopp til hovedinnhold
Image
Christian Clauwers, Lofoten

Flere elbiler, økt bruktkjøp og mer selvberging i Lofoten

Mye er på gang i mer miljø- og klimavennlig retning, viser Lofotundersøkelsen 2022. Interessen for elbil er enda sterkere enn i fjor, flere har elsykkel og kjøper mer brukt, spiser mindre kjøtt og har flere digitale møter. Hele 3 av 4 lofotværinger er klare for å reparere mer og nesten like mange vil dyrke, jakte og fiske mer egen mat. Familien Rist på Ballstad er en av mange familier som lever stadig mer miljøvennlig.  

- Av Laura Johanne Olsen

Lofotundersøkelsen ble sendt ut i juni av Kantar Public på oppdrag for Lofoten De Grønne Øyene 2030. Hele 1570 av oss tok oss tid til å svare, mange nok til at undersøkelsen er blitt svært representativ.  

Elbilrevolusjonen i gang 

En av mange interessante funn fra undersøkelsen viser at antallet husstander med elbil har økt fra 4 til 10 prosent siden fjorårets undersøkelse. Mer enn en dobling på kun ett år tilsier at elbilrevolusjonen har skutt fart også her. Det styrkes av at hele 35 prosent av oss nå oppgir at det er sannsynlig at de vil kjøpe elbil i løpet av de neste to årene. 

Øystein Rist flytta hjem til Lofoten i 2016 sammen med kona Liv Marit Prestegård Rist og de tre sønnene Isak (12), Leon (10) og Kristian (7). Deres el-bil historie går så langt tilbake som til 2011. Da bodde de på Kløfta og skaffet seg el-bil både fordi det gjorde godt for miljøet, og av praktiske årsaker.  

- Vi pendla inn og ut av Oslo. Med el-bil sparte vi bompenger, kunne kjøre i kollektivfeltet og det var gratis parkering, forteller Øystein. 

Han tenkte også på viktigheten av å benytte seg av ny teknologi for å kunne være med å bidra til at den blir videreutviklet.  

- Hvis mange nok kjøper og viser interesse for det, så er det jo klart at bransjen bruker ressurser på å utvikle det. 

De viktigste kriteriene for folk i Lofoten ved kjøp av elbil er rekkevidde (oppgitt av 61 prosent), tilgang til ladenettverk (49 prosent), lavere samlede utgifter (27 prosent) og firehjulstrekk med 25 prosent (folk kunne her velge å krysse av flere valg, slik at summen ikke går opp i 100). Kun 12 prosent oppgir at det ikke er aktuelt med (el-)bil, en nedgang på 6 prosentpoeng. 

Øystein er strålende fornøyd med å bruke el-bil også i Lofoten.  

- Her kjører man jo så mange korte avstander, de aller fleste på under 20 minutter. Så selv om vi har en ganske gammel el-bil så holder det for oss å lade den hjemme.

Image
Vei Lofoten, Christian Clauwers

Når vi først er inne på elkjøretøy, er det verdt å nevne at også elsykkelen ser ut til å komme i atskillig høyere tempo innover Lofoten. I fjor oppga 6 prosent at de hadde tilgang til elsykkel, dette tallet har økt til 9, altså har 50 prosent flere fått elsykkel. Mange oppgir også at de har planer om å sykle mer de nærmeste to årene. Her ligger gruppen over 60 år ikke langt etter de andre aldersgruppene. Kan det skyldes at elsykkelen anses som et bedre alternativ enn vanlig tråsykkel for de eldre? Det kan også være verdt å merke seg at de som har elsykkel ser ut til å bruke den oftere enn dem som «kun» har tråsykkel. 

Ungdommen går for brukt! 

Det er også en svak positiv utvikling i det samlede tallet for dem som allerede har begynt å kjøpe mer brukt og for dem som har planer om det. I fjor var dette tallet 57 prosent, i år er det 58. Det kan ha sammenheng med en vestlig og nasjonal trend i retning mer kjøp av brukte klær, og den mistanken styrkes kanskje av det spesielt er i gruppen under 30 år at dette synet virkelig skyter fart. De unge ser ut til å ta hele veksten, her har nemlig samletallet økt fra 55 prosent i fjor til hele 68 prosent i år. 

Familien Rist trekker frem fordelen med å ha tre gutter med liten aldersforskjell, da blir gjenbruk enkelt.  

- Først bruker Isak noe, så arver Leon det og til slutt kan Kristian bruke det. Og hvis plagget da enda har noe levetid igjen så går det videre til fetter Vegard, smiler Øystein. 

Når de titter ut i rommet innser de hvor mye som faktisk er gjenbrukt eller har hatt en levetid i flere hytter og hjem innad i familien.  

- Den sofaen der redda jeg faktisk på LAS da jeg så at en mann var i ferd med å kaste den. Jeg spurte om jeg heller kunne få den, og det var ikke noe problem.