Hopp til hovedinnhold

Temafrokost: Mer overvann – hva gjør vi?

Flakstad og Moskenes kommune inviterer i samarbeid med Lofotrådet bedrifter i regionen til Temafrokost om klimatilpasning, med fokus på temaet håndtering av overvann og kraftigere nedbør i eksisterende og nybebyggelse framover. 

Vi møtes til temafrokost her:

Tid: Torsdag 9/11 kl.07:45 – 09:00. Programmet starter kl.08.

Sted: Kantina - rådhuset på Ramberg

Fint om dere gir en tilbakemelding på om dere kommer til:
jorn.aarsland@flakstad.kommune.no 

Vi setter av god tid til diskusjoner etter faginnleggene.

Bakgrunn for temaet:

Det varsles om «mer vær» i tida framfor oss, og det byr på utfordringer. Er dette relevant for oss i Lofoten? Hva bør eller må gjøres for å tilpasse eksisterende og ny bebyggelse, og unngå skade og uhell? Ingen vil som kjent ha vannet inn i kjelleren…

Du kan jo ta en kikk på hva forskerne forventer at vi kan forvente av klimaendringer i Flakstad, Moskenes og andre kommuner: https://www.nrk.no/klima/kommune

God og bevisst planlegging og byggeskikk blir viktigere enn noen gang. Men - om ulykken likevel skulle være ute – hvem har da ansvaret og må ta regninga? Er det kommunen, arkitekten, entreprenøren, byggeieren - eller kanskje naboen?!

Så hva gjøre kommunen nå, og hva tenker dere at bør gjøres framover? Det er nok av tema å ta fatt i. Eksempelvis:

•             Hva er ansvarsfordeling kommune – entreprenør – byggeier?

•             Naturbaserte løsninger – hva innebærer det?

•             Hva gjør kommunen på området – hittil og videre?

•             Hvilke behov ser bedriftene på temaet? 

•             Hvordan kan vi løse utfordringene sammen? 

Lofotrådet i samarbeid med Flakstad kommune og Moskenes kommune setter tematikken på agendaen for en temafrokost med næringslivet. Vi får praksisdeling fra kommunens egne fagfolk, samt eksempler om løsninger fra fagekspert i Asplan Viak, som er leid inn for anledningen. 

Vi ønsker velkommen til faglig påfyll og gode diskusjoner, som en smakebit attåt god frokost og rykende varm kaffe.

Ps. Temafrokosten er gratis for alle, takket være finansiering fra Miljødirektoratet til prosjektet «Interkommunalt kompetanseløft om klimatilpasning».

Velkommen!

Med vennlig hilsen      

Flakstad kommune               Moskenes kommune​               & ​Lofotrådet