Skip to main content
Image
Arendalsuka forside

Møt De grønne øyene på Arendalsuka 2024

Lofoten de grønne øyene er stolte over å presentere tre spennende arrangementer på Arendalsuka som setter fokus på grønn vekst og omstilling. 

Dette er en fantastisk mulighet for alle som ønsker å være med og påvirke morgendagens samfunn gjennom politisk deltakelse og diskusjon. Vi ønsker å invitere alle engasjerte til å delta på våre arrangementer og bidra til en grønnere fremtid for Norge og Lofoten.

Arendalsuka beskriver seg selv som «en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

Image
Arendalsuka forside

 

I tidligere år har vi opplevd stor suksess med våre arrangementer. Under paraply spørsmålet «Lofoten – Postkort eller pilot?» har vi fra ulike perspektiver belyst utfordringer med grønn konkurransekraft i distriktene. Erfaringene har vært positive, og i år har vi planlagt tre nye arrangementer som skal vise Lofoten som en nasjonal pilot i regional grønn omstilling.
 

Våre arrangementer under Arendalsuka 2024
1. Nasjonalt besøksbidrag – Et bedrag?

 • Image
  Nasjonalt besøksbidrag - et bedrag?
 • Når: Torsdag 15. august, 12:00 – 13:00
 • Hvor: Thon Hotel Arendal, Oscar

Regjeringen etablerte Lofoten som nasjonal pilot på besøksbidrag eller turistskatt. Gjennom Hurdalsplattformen skulle dette sikre lokal verdiskaping og tilrettelegging. Til tross for løfter, har det vært manglende finansiering til å dekke kostnader knyttet til natur- og infrastruktur. Var det hele et nasjonalt bedrag? Dette arrangementet blir en politisk diskusjon med deltagelse fra partier og myndigheter.

Bli med og møt:

 • Cecilie Myrseth, Næringsminister, Arbeiderpartiet
 • Per-Arne Tuftin, Direktør, Norsk Reiseliv
 • Line Renate Samuelsen, Reiselivssjef, Destination Lofoten

2. Nord-Norge – En arktisk pilot i grønn luftfart!

 • Image
  Nordnorge - arktisk pilot på grønn luftfart
 • Når: Torsdag 15. august, 14:00 – 15:00
 • Hvor: Thon Hotel Arendal, Oscar

Luftfart er kritisk for Nord-Norge, som er avhengig av flyplasser og lavere klimafotavtrykk for å sikre en bærekraftig fremtid. Dette arrangementet setter fokus på Nord-Norges rolle i utviklingen av grønn luftfart, med bidrag fra politiske og faglige aktører.

Bli med og møt:

 • Bent-Joacim Bentzen, Statssekretær, Samferdselsdepartementet
 • Erlend Larsen, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Tom Einar Karlsen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Fylkesråd fra Nordland Fylkeskommune (ikke bekreftet navn)

3. Natur på Robek. Hva kan Norge lære av Lofoten?

 • Image
  Natur på Robek
 • Når: Torsdag 15. august, 16:00 – 17:00
 • Hvor: Thon Hotel Arendal, Plenum

Menneskeheten står midt i en natur- og klimakrise. Hurdalsplattformen varslet at klima og natur skal være rammen rundt all politikk. Trenger vi statlig styring for å sikre at utviklingen ikke fortsetter i negativ retning? Dette arrangementet vil diskutere hvordan vi kan sikre gjennomføringen av naturavtalen og stanse tapet av natur innen 2030, med Lofoten som et eksempel.

Bli med og møt:

 • Ola Elvestuen, Stortingspolitiker (Venstre), Energi og miljøkomiteen
 • Signe Nybø, Forskningssjef, NINA
 • Sindre Langaas, Forskningsleder, NIVA
 • Anne Karen Haukland, Seniorrådgiver / Prosjektleder, Asplan Viak / KS

Praktisk informasjon

Arendalsuka varer fra mandag 12. august til fredag 16. august, men hovedprogrammet gjennomføres tirsdag til torsdag. Våre arrangementer finner sted på torsdag, og vi ser frem til å se dere der.

Delta på våre arrangementer og bli med på å forme fremtidens grønne samfunn!