Skip to main content

Pådrivere i Lofoten - vi ønsker å løfte dere frem med film.

Lofoten er i bevegelse, på vei til en fremtid der bærekraft står i sentrum. Det er her, midt i denne transformasjonen, at "Pådrivere i Lofoten" finner sin plass. 

– et prosjekt dedikert til å løfte frem og fortelle historiene om de mange lokale initiativene som bidrar til vårt felles mål om en grønnere fremtid.
 

Din rolle i det grønne skiftet

Kanskje du har startet en liten bedrift som fokuserer på bærekraftig produksjon, eller kanskje ditt lokalsamfunn har tatt skritt mot grønnere energiløsninger? Har du en idé om hvordan vi kan gjøre Lofoten enda grønnere og mer livskraftig? Din innsats, stor som liten, er en viktig del av det store bildet. Vi ønsker å komme til deg, filme ditt prosjekt eller initiativ, og dele din historie med resten av Lofoten og verden.

Hver historie teller

Ved å delta i "Pådrivere i Lofoten", blir ditt bidrag til det grønne skiftet synliggjort gjennom kraftfullt visuelt innhold. Filmen om ditt prosjekt vil ikke bare anerkjenne din innsats, men også inspirere andre til å ta steget mot mer bærekraftige valg. Vi tror på kraften i eksempelets makt; når naboer ser naboer gjøre positive endringer, følger flere etter.

En invitasjon til alle

Dette er en invitasjon til hver enkelt borger i Lofoten som har en historie å fortelle, et prosjekt i gang, eller en idé som kan bidra til vår felles grønne fremtid. Enten du er bonde, fisker, skoleelev, lærer, småbedriftseier, eller bare en engasjert innbygger, vi ønsker å høre fra deg.

Hvordan bli med

Å delta er enkelt. Ta kontakt med oss gjennom vår hjemmeside eller sosiale medier, og fortell oss litt om ditt prosjekt eller initiativ. Vårt kommunikasjonsrådgiver Kristian Louis Jensen vil ta kontakt for å avtale en tid for å komme og filme. 
Deretter vil din historie bli en del av en serie som vises bredt, for å feire og inspirere til videre grønn handling over hele Lofoten.
Vi sender alltid filmene til dere innen lansering slik dere kan sjekke at dere blir fremstilt på en måte som avspeiler dere. 

Sammen skaper vi fremtiden

"Lofoten - De Grønne Øyene 2030" er mer enn et dokument; det er en levende visjon som krever aktiv deltagelse fra oss alle. "Pådrivere i Lofoten" er ditt vindu til å vise frem hvordan du bidrar til denne visjonen. Ditt engasjement kan være den inspirasjonen som trengs for at flere skal følge etter. La oss sammen ta skrittene mot en grønnere, mer bærekraftig fremtid for Lofoten.

Bli med nå. Din innsats er viktig, din historie er inspirerende, og din stemme teller. La oss sammen vise verden hva Lofoten står for.
 

Image
Pådrivere