Skip to main content
Image
Høstvekka, motivasjonsdag for grønn omstilling

Grønn Motivasjonsdag under Høstvekka 2023.

En engasjerende dag dedikert til bærekraft, samarbeid, og fellesskap i Lofoten.
Vi vil gjerne uttrykke vår dypeste takknemlighet til alle som deltok i Grønn Motivasjonsdag, en del av Høstvekka 2023, ved Meieriet Kultursenter i Leknes. Deltakernes engasjement, innsikt og vilje til å bidra har vært uvurderlig i vår felles streben etter bærekraftig vekst og omstilling i Lofoten.

Høydepunkter fra Motivasjonsdagen

  • Framtidsverksted for Ungdom: Dagen startet med en stimulerende workshop ledet av Jeanette Jetteng fra Making Meaning Lab. Det var givende å se 20 engasjerte studenter fra Vestvågøy videregående skole utforske fremtidige bærekraftige løsninger og tilby verdifull innsikt som vil være til nytte i vår videre planlegging.
     
Image
Framtidsverksted
  • Bærekraftig Lunsj på Makalaus: I samarbeid med LoVe Utvikling og Lofotens Ville Kjøkken, ble det arrangert en lunsj med fokus på bærekraftig matkultur. Bjørg-Elin Kärn og Odd-Arne Sandberg delte viktige perspektiver om hvordan vi kan fremme en mer bærekraftig matkultur, særlig gjennom lokal produksjon og fangst i Lofotens rike naturreserver. Måltidet, som blant annet inkluderte en utsøkt tørrfisksuppe, var en utmerket representasjon av lokal og bærekraftig kulinarisk kunst.
     
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
  • Seminar om Energiløsninger: I løpet av ettermiddagen fokuserte vi på Energiløsninger for Lofoten, hvor ulike klimavennlige og økonomisk levedyktige alternativer ble drøftet.
     
Image
Energiløsninger for Lofoten
  • Pecha-Kucha-Aften: Dagen ble avrundet med en serie av korte, men innsiktsfulle presentasjoner gjennom en Pecha-Kucha-aften. Tretten talere fra diverse sektorer delte deres visjoner og strategier for grønn omstilling i regionen. Dette formatet viste seg å være en ypperlig arena for å koble ideer og identifisere synergier i det pågående arbeidet med grønn omstilling.
Image
Pecha Kucha Lofoten

Dette er bare begynnelsen. La oss fortsette å arbeide sammen for å skape en mer bærekraftig fremtid. Vi gleder oss til å videreføre dette initiativet og ser frem til å se hva vi kan oppnå i samarbeid med dere alle.