Skip to main content
Image
Northern Lights Svolvær, The Green Islands

Å skape Lofoten - De grønne øyene

Lofoten-øygruppen strekker seg ut fra den norske kysten som en arm som rekker ut i det åpne havet. Det er et smykke av øyer og alpine fjell langt ute i et hav fullt av sjøliv og muligheter. Sammen med privat og offentlig sektor, ønsker vi å bygge verdens reneste øysamfunn. 

Av Laura Johanne Olsen

Lofoten er en samling av livskraftige kystsamfunn i Nord-Norge som tradisjonelt har basert seg på kystfiske. Øyene står også overfor utfordringer med store klimagassutslipp fra transport, skadelige påkjenninger på naturen, og sårbarhet for klimaendringer.

Havene rundt Lofoten bidrar med rikt marint biologisk mangfold, velstand på land og har alltid vært et sant eventyr. Fjellene skjærer rett ned i havet. Velstanden fra havet har formet tradisjoner og bygget en kulturarv som er kjent over hele verden. Disse fiskeværene er også grunnlagt på turisme, havbruk, landbruk og servicenæringer. Ikke alle Lofot-øyene er tilknyttet fastlandet med vei, men de har alle en verdensklasse næringssektor og attraktive steder å bo for alle generasjoner. Urban livsstil er bare et steinkast fra uberørt natur.

Lofoten er dedikert til den grønne overgangen. Utviklingen av lavutslippssamfunn på øyene i Lofoten er avhengig av tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor, mellom tradisjonelle og moderne næringer, og mellom gründere, ungdom og alle innbyggere. Lofotrådet, det regionale energi- og nettverksselskapet Lofotkraft, og det regionale reiselivsselskapet Destination Lofoten, har inngått et partnerskap for å ta ledelsen i bærekraftig og lavutslippsutvikling. Arbeidet ledes med visjonen om at Lofoten i fremtiden vil bli drevet av fornybar energi, være et herlig sted å bo, med en blomstrende næringssektor som både er bærekraftig og levedyktig. Lofoten vil bidra til å nå FNs klimamål.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Veikartet for Lofoten - De Grønne Øyene

Veikartet for Lofoten - De Grønne Øyene er styrt av premisset om at det gir muligheter og støtte til Lofoten i det grønne skiftet - som et samfunn og sted for næringsvirksomhet og rekreasjon, dvs. grønn omstrukturering og lokal grønn verdiskaping. Det har som mål å minimere barrierene som bremser det grønne skiftet, og gjør det lettere å velge grønne løsninger for fremtiden. Veikartet skal ikke forby, forby eller straffe de som ikke ønsker å lede an i grønn omstrukturering. Men det vil tillate og støtte nye muligheter slik at kommuner, bedrifter, lokale innbyggere og besøkende kan lede veien mot bærekraftig utvikling og verdiskaping i Lofoten.

Lofoten - De Grønne Øyene 2030 er et pilotprogram som setter unge mennesker i førersetet for det grønne skiftet og bærekraftig utvikling av Lofoten og utover. Veikartet viser veien til samarbeid og samhandling, for et Lofoten som er mangfoldig, kontrasterende og et velstående sted å bo og besøke. Veikartet vil lede Lofoten mot de beste løsningene for en levedyktig fremtid og fremme grønn vekst gjennom bærekraftig bruk og forvaltning av Lofotens kvaliteter og ressurser.

Blant de overordnede ambisjonene, ønsker Lofoten å være en katalysator og aktiv muliggjører for de som vil lede an i det grønne skiftet, utvikle Lofoten som et lavutslippssamfunn innen 2040, og være en plattform for aktiv ungdomsdeltakelse og engasjement. Det ambisiøse programmet er organisert i seks programområder, som følger; miljøkriterier i offentlige anskaffelser, nullutslippstransportsoner, fornybar og lavutslippsdestinasjon, lavutslipps kystfiske, havbruk og landbruk, og lavutslipps luftfart. Dette programmet tar sikte på å realisere det fulle potensialet av samhandling; regionalt og blant offentlige og private bedrifter, besøkende og lokale samfunn.

Mat fra Lofoten Kystfiske Lofot-øyene er en sammenhengende del av det verdifulle og sårbare marine økosystemet midt i Vestfjord-bassenget, Atlanterhavsstrømmen (Golfstrømmen) og den norske kyststrømmen. Kontinentalsokkelen møter den norske kysten relativt nær Lofot-øyene. Nord for øyene er avstanden mindre enn 10 km fra kysten til kontinentalsokkelen, der havet plutselig fordypes ned til 3000 meter og mer. Oppstrømmingen fra det dype havet bringer næringsrik mat inn i blandingen av varme, salte strømmer fra sør og friske, kalde strømmer fra nord.

De første bosetterne i Lofoten kom etter at den siste iskappen trakk seg tilbake for 10 000 år siden, og levde av jakt, sanking og kystfiske etter torsk og andre arter. Vikingene i Lofoten hengte fersk torsk til tørk i de perfekte vindene og temperaturene om våren, og produserte det som nå er kjent som tørrfisk. Vikingene brukte tørrfisk både som proviant på sine lange sjøreiser og som valuta når de handlet på internasjonale markeder.

For tiden er Lofoten-fiskeriene verdens største torskefiskerier. Det skjer hvert år mellom januar og februar når den globetrottende Gadus Morhua torsken, eller "skrei" på norsk, kommer ned fra Barentshavet for å gyte i Lofoten. Fiskebåter fra hele Norge kommer til Lofot-øyene for inntekt og verdiskaping, men også for å være en del av den historiske tradisjonen med å høste og behandle torsk. Og fortsatt i dag, etter Lofoten-fiskeriene, henges torsken til tørk fra store stativer og eksporteres til slutt til europeiske og afrikanske markeder som tørrfisk. I april lukter Lofot-øyene av utendørs fisketørkestativer, og det lukter av penger sier de. Hvis den ikke henges til tørk, blir torsken behandlet og eksportert som fersk eller saltet fisk til forskjellige markeder i Europa og andre steder.

Image
Stockfish Lofoten, Stoccafisso Lofoten
Havbruk og landbruk 

Lofoten-havene er utmerkede steder for produksjon av sjømat. En av øyas familieeide bedrifter utvidet på 70-tallet fra torskbehandling til banebrytende utvikling av lakseoppdrett. I dag laster de mer enn 2 500 semitrailere fulle av laks i året og serverer de europeiske og internasjonale markedene med sunn mat fra Lofoten. Totalt sett er det forskjellige havbruksselskaper i Lofoten som bygger på en stolt tradisjon med produksjon av sjømat og avansert teknologisk utvikling fra forskning og innovasjon til sjømathøsting og -behandling.

Det nærliggende jordbruket skaper unike beiteområder for avlsdyr, noe sauer spesielt ser ut til å glede seg over. Lofoten tilbyr gårdsbesøk med smaksprøver, high-end spisesteder, og et stort utvalg av lokalt produsert mat av enestående kvalitet fra øyene. Du kan bestille Lofoten-lam, fersk torsk, en rekke hjemmelaget ost, bær og grønnsaker i henhold til sesongen og, selvfølgelig, et stort utvalg av høykvalitets tørrfisk.

Image
Sheep Lofoten, The Green Islands
Besøk Lofoten - Sommer 

Det alpine kystlandskapet i Lofoten inviterer turister til å utforske fiskeværene, vikingtiden, kulturelle arrangementer og steder. Men mest av alt blir besøkende til Lofoten trollbundet av midnattssolen som aldri går ned. I løpet av sommeren, offisielt mellom 28. mai og 14. juli, men faktisk mye lenger, skinner solen hele natten gjennom. Noen ganger legger solen seg ned på havet, men stiger opp igjen etter bare noen minutter. Besøkende kan gjøre utendørsaktiviteter døgnet rundt, sove når de vil, og aldri være redd for å miste dagen. På grunn av den unike beliggenheten på den arktiske sirkelen, er det som om døgnet har to dager, sier de. Lofoten tilbyr også en rekke utendørsaktiviteter som fiske, fjellturer, kajakkpadling, surfing, fugletitting, hvalsafari, besøk på gårder og mye mer.

Vinter 

Vinteren i Lofoten tilbyr også unike opplevelser for besøkende. Den siste solnedgangen i desember blir etterfulgt av en mørk periode, eller mørketid, på bare noen få timer om dagen, før den første soloppgangen kommer tilbake i januar. Det mørke landskapet og himmelen er fylt med millioner av stjerner og regelmessige forestillinger av det spektakulære nordlyset. De fargerike lysene som danser over himmelen skaper en magisk atmosfære og gir besøkende en følelse av å være på en annen planet. Det er også muligheter for å se og delta i tradisjonelle fiskeaktiviteter, delta i festivaler og kulturelle arrangementer, og prøve vintersport som skigåing, isklatring, og snøskoturer.

Uansett om du besøker Lofoten om sommeren eller vinteren, vil du oppleve fantastiske landskap, rik historie, kulturarv, livlige samfunn og mange muligheter for eventyr. Lofoten ønsker alle velkommen til å nyte og ta del i livet på øyene, og bli en del av Lofotens visjon om å være et lavutslippssamfunn og ledende i det grønne skiftet.

Image
Haukland beach Lofoten, Haukland Strand vinter
Bærekraftig reisemål 

Du er invitert til å nyte mulighetene som Lofotens natur og folk som bor der tilbyr innenfor rammen av bærekraftig turisme. I Lofoten vil verdiskaping fra turisme bli styrt av grensene for hva naturen og samfunnet kan tåle. Lofoten vil levere bærekraftige opplevelser i natursone, kultur, mat og gode møter med lokalsamfunnet. Lofoten vil være Norges mest klimavennlige, ressurssmarte og fornybare reisemål innen 2030 og vil tilby besøkende utslippsfrie alternativer for offentlig transport.

Lofoten-metoden 

Lofoten står for tiden overfor en rekke utfordringer knyttet til bærekraftig forvaltning av naturressurser, skadelige og skadelige påvirkninger på naturen, negativ befolkningsvekst, behovet for helårsarbeid og økt næringsutvikling på veien mot et lavutslippssamfunn.

En solid grunn har blitt bygget for regional samarbeid i Lofoten gjennom dette strategiske programmet for Lofoten de grønne øyene 2030. Våre kombinerte styrker og vilje til å lede an kan gjøre Lofoten til et grønt, konkurransedyktig og bærekraftig samfunn på lang sikt. Målet vårt er å hjelpe regionen med å nå FNs bærekraftsmål, stimulere næringsliv og grønn konkurranseevne, og samtidig utvikle et bærekraftig lokalsamfunn. Dette vil sikre et godt og levedyktig hjem og arbeidsplass for innbyggerne i Lofoten i fremtiden.

Lofoten - De grønne øyene er bare på et startpunkt, selv om det er utført mye strategisk arbeid. Dette programmet setter imidlertid Lofoten i den internasjonale forkant av privat-offentlig samarbeid og leder veien til bærekraftig og lavutslippsutvikling av øysamfunn ved å generere nye verktøy i den bærekraftige utviklingen av øysamfunn.