Grønn Energi-uke

19.10.2020 12:00 — 22.10.2020 02:00

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? Hvordan få økt konkurransekraft samtidig som vi står i front for et rent, ressursrikt og klimavennlig Lofoten, med livskraftige næringer og samfunn. For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på hvordan de kan bli med når Lofoten 2030 - De grønne øyene sparkes i gang for fullt, inviterer vi energiuke 19-22. oktober 2020: 4 dager med seminarer med møter med gode eksempler, forskere, næringsliv, politikere og innbyggere. Velkommen til Avspark Lofoten 2030 - De grønne øyene


PROGRAMOVERSIKT

Flere av arrangementene kan følges digitalt - lenker legges ut her og på Facebook under Grønn Energi-uke. Opptak blir også tilgjengelig på nettsidene. Av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser på hvert arrangement. For påmelding, følg lenken til hvert arrangement for nærmere info. 


Mandag 19.oktober – Meieriet kultursenter, Leknes kl 12 – 15 Seminar: Grønn Energi i byggsektoren 

Kommunene så som private vil få strengere klimakrav til sin bygningsmasse- i rehabiliteringsprosjekter som for nybygg. For å nå kravene behøves samarbeid om løsninger mellom kommunene og næringslivet. For å finne gode løsninger trenger vi mer kunnskap, og med dette seminaret ønsker vi å bidra til kunnskapspåfyll og hvordan kunnskapen kan omdannes til lokal verdiskaping.

Spesielt aktuelt for: teknisk personell innen drift, eiendom og infrastruktur i kommunene og byggebransjen i regionen.

Hovedarrangør: Interkommunalt klimanettverk i Lofoten

Program og påmelding finner du her


Tirsdag 20.oktober – Meieriet kultursenter, Leknes kl 17 - 20.30 Seminar: Grønne løsninger for Lofotens fiskevær? 

Hvilke muligheter har Lofotens fiskevær for å ta del av - og kanskje stå front for den grønne omstillingen? Kan nye teknologiske løsninger gå hånd i hånd med den samfunnsutviklingen som opprettholder kystfisket og næring og livet i fiskerihavna?

Vi ser nærmere på hvordan grønne løsninger kan inngå i dette bildet og bidra til Lofotens 2030-visjon: De grønne øyene.

Spesielt aktuelt for: fiskere, verftsindustri, utbyggere, reiseliv, fiskemottak, havneeiere, 

Hovedarrangør: UiT - Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) 

Program og påmelding finner du her


Onsdag 21.oktober – Ungdomshuset, Fredvang kl 8.30 – 12.30 Seminar: Grønn energi, omstilling og innovasjon i havna

Hva er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna? Fagseminar med fiskere, forskere og andre på kaikanten. Seminaret er en del av Flakstad kommunes hovedprosjekt på klimasatsing i kystfiskehavner

Spesielt aktuelt for: fiskere, verftsindustri, utbyggere, reiseliv, fiskemottak, havneeiere, 

Hovedarrangør: Flakstad kommune og UiT - Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) 

Program og påmelding finner du her


Torsdag 22.oktober – Svolvær kl 9.30 – 14 Konferanse: Avspark – Lofoten 2030 – De grønne øyene

Hvordan gjør vi dette til mer enn en visjon? Hør inspirerende og utfordrende innlegg og delta i samtaler som oppsummerer uka

Spesielt aktuelt for: næringsliv og andre beslutningstakere i regionen

Hovedarrangør: Lofotrådet, Lofotkraft Muligheter i samarbeid med næringsforeningene i Lofoten.

Program og påmelding finner du her


Grønn energiuke arrangeres av Lofotrådet og Lofotkraft Muligheter, i samarbeid med klimanettverk Lofoten, Vågan næringsforening, Vest-Lofoten næringsforening, UiT – Norges arktiske universitet, Flakstad kommune og Lofoten kulturhus. Alle arrangementer (inkludert mulig/e avlysninger) vil skje i henhold til restriksjoner og covid-19-retningslinjer.