Vi søker prosjektleder for grønne anskaffelser

Vil du være med i "Lofoten - De grønne øyene" og skape verdens reneste øysamfunn? 

Vil du ta en viktig rolle i arbeidet for grønn omstilling og bærekraftig vekst i Lofoten?  


Søknadsfrist 14.mars 2022

Søk på stillinga HER

Av Laura Johanne Olsen

Miljøkrav i offentlig budsjettering og anskaffelser er et prioritert satsningsområde for å oppnå et grønt skifte i Lofoten. Som prosjektleder for grønne anskaffelser vil du både bidra til at lofotkommunene gjør klima- og miljøvennlige innkjøp og til å skape et marked for klimavennlige produkter og tjenester i Lofoten. Du vil få mulighet til å være med og utvikle rutiner som ivaretar klima- og miljøkrav og kriterier i offentlige anskaffelser og gjennom det bidra til fremtidens løsninger innenfor et viktig og spennende fagfelt.


Lofoten er en region i vekst og omfatter kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Vi kan tilby en arbeidsplass i et av verdens vakreste øyriker, med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Lofotrådet har sammen med Lofotkraft og Destination Lofoten etablert programmet «Lofoten – De Grønne Øyene 2030.» Vår visjon er at framtidas Lofoten drives på fornybar energi, det er attraktivt å bo her og vi har et bærekraftig og livskraftig næringsliv: Vi vil bygge verdens reneste øysamfunn, og samarbeid er vårt viktigste redskap.


Arbeidsgiver for stillingen erLofotrådet (Interkommunalt politisk råd for Lofoten). Lofotrådet administreres av daglig leder og har også ansatt en regional klimarådgiver og en programleder for Lofoten – De Grønne Øyene 2030. Lofotrådet har fått tilskudd fra Miljødirektoratet til systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser og etablering av en regional prosjektlederstilling med en varighet på to år. Prosjektet vil omfatte konkrete offentlige anskaffelser innenfor bredden av kommunenes virksomheter. Målet er at klima- og miljøkrav implementeres og institusjonaliseres i alle offentlige anskaffelser for de seks lofotkommunene i løpet av prosjektperioden.


Som prosjektleder for grønne anskaffelser vil du:

· Utarbeide en regional strategi for grønne innkjøp i Lofoten sammen med Lofotkommunene.

· Planlegge og gjennomføre dialogkonferanser mellom kommunene og næringslivet knyttet til konkrete offentlige innkjøp.

· Delta og gi råd i anskaffelser i alle seks lofotkommunene.

· Bidra til utvikling av metode og/eller verktøy for klimamåling av offentlige innkjøp.

· Bidra til kompetansebygging i kommunene og næringslivet og utarbeide en veileder for klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen.Vi ser etter deg som har:

• Relevant høyskole/ universitetsutdanning (bachelor eller master i klima- og miljø, økonomi eller andre relevante områder)

• Erfaring med offentlige anskaffelser

• Kunnskap om miljøkrav i offentlige anskaffelser

• Interesse for og innsikt i innovativ anskaffelsespraksis

• Erfaring med prosjektledelse og/eller koordineringsarbeid, gjerne fra offentlig forvaltning


Viktige egenskaper for stillingen:

• Ha god evne til å bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med andre

• Ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne

• Være framoverlent og ha god gjennomføringsevne

• Kunne jobbe strukturert, analytisk og selvstendigVi tilbyr en spennende stilling i Lofoten der du får være med på å bygge verdens reneste øysamfunn.

• 100% stilling i 2-årig prosjektengasjement

• Varierte arbeidsoppgaver

• Noe reisevirksomhet må påregnes.

• Kontorsted: Lofoten

• Offentlig pensjonsordning i KLP

• Lønn etter avtale


Søknadsfrist: 14. mars 2022


For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:


Gaute Wahl, daglig leder i Lofotrådet, e-post:gaute.wahl@lofotradet.no, mob. 970 04 849

Tommy Stensvik, kommunedirektør i Vågan kommune, e-post:tommy.stensvik@vagan.kommune.no, tlf. 75 42 01 60/ mob. 901 09 145

Relaterte artikler