Vi søker kommunikasjons- og programrådgiver

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE VERDENS RENESTE ØYSAMFUNN?


Vil du ta en viktig utviklingsrolle i arbeidet for grønn næringsutvikling og bærekraftig vekst i Lofoten? Er du vår nye kommunikator og samskaper?


Vi søker en kommunikasjons- og programrådgiver som vil spille en sentral rolle for å nå målene i vår vekststrategi, Lofoten – De grønne øyene 2030. Vi søker deg som er framoverlent, samhandlende og strukturert, med sterk gjennomføringsevne og erfaring fra prosjektledelse og utviklingsarbeid.

Av Laura Johanne Olsen

Lofoten er en region i vekst og omfatter kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Sterke kontraster gir Lofoten et unikt særpreg som favner skjæringspunktet mellom hav og fjell, kystfiskekultur, landbruk og urbane kystbyer nord for polarsirkelen - i umiddelbar nærhet til urørt natur. Vi kan tilby en arbeidsplass i et av verdens vakreste øyriker, med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.


Lofotkommunene har gått sammen med Lofotkraft AS og Destination Lofoten AS om vekststrategien Lofoten – De Grønne Øyene 2030. Vår visjon er at framtidas Lofoten drives på fornybar energi, det er attraktivt å bo her og vi har et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Vi vil bidra til å nå FNs klimamål. Lofoten skal bli verdens reneste øysamfunn, og samarbeid er vårt viktigste redskap. Les mer om Lofoten – De grønne øyene.


Arbeidsgiver for stillingen er Lofotrådet (Interkommunalt politisk råd for Lofoten). Lofotrådet administreres av daglig leder og har i tillegg fire ansatte; regional klimarådgiver, programleder for De grønne øyene, prosjektleder for grønne anskaffelser, og ungdomskoordinator.


Som kommunikasjons- og programrådgiver vil du jobbe tett på partnerne og lofotkommunene for å:


 • - Drive aktiv kommunikasjon og formidling av prosjekter, initiativer og tiltak som gjennomføres med utspring i Lofoten - De Grønne Øyene
 • - Styrke utadrettet arbeid og involvering av befolkning og næringsliv i Lofoten
 • - Videreutvikle programmet praktisk og strategisk
 • - Bidra til å bygge nettverk og samarbeidsarenaer for partnere i både offentlig og privat sektor
 • - Bidra til utvikling av initiativer og prosjekter som fremmer grønn omstilling i regionen


Vi ser etter deg som har: 

 • - Relevant høyskole/ universitetsutdanning
 • - Bred og god erfaring med kommunikasjonsarbeid, gjerne innen feltene klima- og bærekraftskommunikasjon og strategisk kommunikasjon. 
 • - Interesse for innovasjon- og utviklingsprosesser innenfor grønn omstilling 
 • - Erfaring med prosjekt- og prosessledelse 
 • - God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • - Erfaring fra og god kjennskap til privat næringsliv 
 • - God forståelse for politiske prosesser


Viktige egenskaper for stillingen vil være å:

 • - Ha god evne til å bygge relasjoner, kommunisere med ulike målgrupper og samarbeide med andre 
 • - Være lyttende og ha pedagogiske og strategiske kommunikasjonsevner
 • - Kunne skape engasjement for grønn omstilling 
 • - Ha fremoverlent og god gjennomføringsevne
 • - Kunne jobbe strukturert og selvstendig 
 • - Ha god evne til å prioritere, tenke helhetlig og analytisk


Vi ser etter deg som er nyskapende og utviklingsorientert, samtidig som du er handlekraftig og har god gjennomføringsevne. Du trives med en variert arbeidshverdag med mange ad-hoc oppgaver, og du liker å skape engasjement gjennom medvirkningsprosesser og innbyggerinvolvering. Vi ser etter deg som opplever at utvikling av møteplasser for god dialog om grønn omstilling og grønn konkurransekraft er spennende og engasjerende. Vi vil legge vekt på personlig egnethet og hvordan du utfyller vårt arbeidslag. Vi tilbyr

 • 100% stilling i 3-årig prosjektengasjement
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Kontorsted Lofoten 
 • Offentlig pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale

 


Søknadsfrist: 19.12.2022


For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:Laura Johanne Olsen, programleder for Lofoten De grønne øyene, Lofotrådet, laura.johanne.olsen@lofotradet.no, tlf. 90751275

 


Gaute Wahl, daglig leder i Lofotrådet, e-post: gaute.wahl@lofotradet.no, tlf. 970 04 849Lofoten – De Grønne Øyene 2030 søker også etter en 

Prosjektleder for Lofotens regionale arealregnskap


Les mer her om Veikartet for Lofoten – De grønne øyene.

Relaterte artikler