Veikartet er nå vedtatt i alle seks Lofotkommunene

Og det er en bragd innen regional samhandling. Seks kommuner og partnere fra privat næringsliv har gjennom en bred og dyptgående forankringsprosess blitt enige om å gå foran inn i det grønne skiftet. Med hundre målsetninger å nå innen 2030, kommer samhandling på tvers av kommuner og sektorer til å være Lofotens viktigste verktøy fremover. 

Av Laura Johanne Olsen