Statsråden applauderer Lofoten

Det var en imponert Sveinung Rotevatn som både tok turen til Helvetestind og åpnet Lofotodden nasjonalparks besøkssenter fredag kveld. – Dette er bra for naturen, bra for næringslivet og bra for attraktiviteten til Lofoten, sa klima- og miljøvernministeren, før han ble satt inn i regionens planer for utslippskutt og grønn vekst innen samferdsel og kystfiske.

- Fantastisk! For en utsikt!

Statsråd Rotevatn hørtes til forveksling litt ut som en turist på vei opp til toppen av Helvetestind. Der understreket han hvorfor det er så viktig med nasjonalparkstatusen, som ble oppnådd i 2018, og det nyetablerte besøkssenteret på Reine om kombinerer alt fra grunnleggende naturkunnskap til høyteknologiske opplevelser i VR-format.


- Lofoten er en viktig reiselivsdestinasjon. Det vi ser er at stadig flere er opptatt av at reiselivet skal være bærekraftig. Folk ønsker opplevelser som er på naturens premisser. Så det å få til en infrastruktur her i Lofoten, med lave utslipp, grønn teknologi og at man tar vare på naturen samtidig, det er selvsagt bra for naturen og bra for klima, men det er også bra for næringslivet og bra for attraktiviteten til Lofoten. Så det å satse grønt, det er lurt, og jeg applauderer alle initiativ som bidrar til det!


Ikke bare rosenrødt

Rotevatn ble ikke bare presentert for oppsiden av turismen i Lofoten. Foruten å møte demonstranter ved Einangen innenfor Vindstad med erklæringer som «Naturen og vi tåler ikke mer!! Begrens turismen!!», fikk han også en dypere innføring i problemene den økende turismen fører med seg.


- At det må være en balanse her, er ikke en ukjent problemstilling for statsråden, heller. Han ga klart uttrykk for at det er mulig å regulere turistutfordringer og slitasje i naturen gjennom miljø- og klimatiltak, og at det må vurderes når presset blir for stort, forteller avtroppende daglig leder i Lofotrådet, Hanne Ulrichsen. Sammen med kollega og Lofotrådets regionale klimarådgiver Ingrid Slungaard Myklebust hadde hun et eget møte med Rotevatn etter åpningen.


Positiv til kystfiskestøtte

Statsråden har tidligere fått presentert Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofotens visjon for grønn vekst, Lofoten De Grønne Øyene 2030. Denne gang fikk han imidlertid en muntlig orientering om de nye grønne veikartene, konkrete tiltak utformet i fellesskap av mer enn 30 næringsorganisasjoner og ulike organisasjoner og miljøer i Lofoten. Han fikk også høre om hvordan mange lofotinger, i høyere grad enn landsgjennomsnittet, er villig til å gjøre en egeninnsats for å få ned klimautslippene.


- De Grønne Øyene 2030 prioriterer i første omgang grønn omstilling i samferdsel og kystfiskeflåten og reiselivet- en prioritering Rotevatn var helt enig i. Han uttrykte også stor forståelse for hvordan det å investere i en stor båt er en engangsinvestering man ikke tar lett på, og at det dermed må støtte- og overgangsordninger til for å få kystfiskeflåten over på utslippsfrie løsninger. Vi har stort håp om at dette er noe regjeringen kommer til å følge opp, sier Ulrichsen.

Relaterte artikler
DGØ
Tesla og De grønne øyene inviterer næringen: gratis veggladere i Lofoten

Bli med på å løfte lademulighetene i Lofoten – invitasjon til å motta gratis vegglader fra Tesla! 


DGØ
7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Foto: Espen Mortensen

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

DGØ
Veikartet er nå vedtatt i alle seks Lofotkommunene

Og det er en bragd innen regional samhandling. Seks kommuner og partnere fra privat næringsliv har gjennom en bred og dyptgående forankringsprosess blitt enige om å gå foran inn i det grønne skiftet. Med hundre målsetninger å nå innen 2030, kommer samhandling på tvers av kommuner og sektorer til å være Lofotens viktigste verktøy fremover. 

DGØ
Klimapodcast: Vil bli verdens reneste øyrike

Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Det er ett av fundamentene til satsningen Lofototen – De grønne øyene 2030.


De seks kommunene i Lofoten - Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst – har laget en plan for dette. Rett før sommeren 2021 vedtok kommunene det de kaller en grovskisse og et veikart, som består av seks satsningsområder med en rekke hovedmål og delmål. (Du kan lese dokumentet på 14 sider via lenken under – det er ganske konkret til å bli kalt en grovskisse.) Hele prosjektet, Lofoten De – grønne øyene 2030, ledes i partnerskap mellom Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten.