Nord-Norge tar europeisk posisjon innen grønn luftfart

Bodø Lufthavnutvikling, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene har gått sammen for å etablere Nord-Norge som testarena for ny teknologi innen grønn luftfart. 

Av Laura Johanne Olsen

24.-26. oktober var BLU, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene i Brüssel med en delegasjon for å knytte internasjonale kontakter, presentere prosjektet «et nullutslipps regionalt luftfartsinitiativ fra Nord-Norge» og koble initiativet opp mot EU’s Green Deal. 


Nå har prosjektinitiativet fått oppstartsmidler fra regjeringens viktigste virkemidler i norsk nordområdepolitikk. 


"Det er stor interesse for vårt initiativ i EU, og flere partnerskap ønsker å koble seg på. Flyprodusentene, industrien og aktørene ønsker å samarbeide tett. Og med de mange møtene vi har hatt i Brüssel, sitter vi nå med mye informasjon og kontakter for vårt videre arbeid om å etablere Nord-Norge som en test-arena for ny teknologi innen Grønn Luftfart. Koblingen til EUs Green Deal, vil styrke arbeidet med en slik etablering, og det kan bidra til realisering av 100-vis av nye industri- og teknologiarbeidsplasser i hele Nord-Norge, sier direktør i BLU, Elnar Holmen.  


Prosjektet anses som svært viktig for Nord Norge:  

Den 18.oktober innvilget Troms- og Finnmark Fylkeskommune finansieringstilskudd i program for Arktis 2030. Luftfartsinitiativet, styrkes nå som et eget prosjekt i Nord Norge. 

 

"Forprosjektet «Klimanøytral regional luftfart i Nordområdene» treffer utlysningen godt og anses som viktig for Nord-Norge og Nordområdene og vil kunne bidra positivt i det grønne skiftet. Det treffer FN's bærekraftsmål, og har god forankring i både nasjonale og fylkeskommunale planer", sier fylkesråd for plan, næring & miljø, i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen. 


"Effektiv luftfart er samfunnskritisk nødvendig og helt avgjørende for oss som bor i Lofoten. Vi reiser med fly som andre reiser med buss. Og det skal vi fortsette med, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. Gjennom dette forprosjektet utvikler vi nå Lofoten som en testarena for grønn innovasjon i luftfarten», stråler lederen for Lofotrådet og ordføreren på Røst, Elisabeth Mikalsen. 


Våre fordeler:  

I Nord-Norge har vi 26 små og mellomstore flyplasser med korte avstander mellom flyplassene. Utvikling av nullutslipps luftfart må skje på regionale lufthavner der det er relativt lite trafikk og ledig plass i luftrommet. Ifølge EU vil ikke denne utviklingen skje på svært trafikkerte nettverk. Det i tillegg til et arktisk klima med mye vær og vind gjør Nord-Norge til en svært attraktiv og egnet landsdel for testing av nye teknologier innen luftfart. 

 

 "Lofoten de grønne øyene har som ambisjon å være verdens mest klimavennlige turistdestinasjon innen 2030. Det skal da være mulig å reise til Lofoten med lav- og nullutslippsfly fra Bodø og andre lufthavner i Nord-Norge og vi skal være først ut med kommersielle klimanøytrale flyruter. Vi har stor tro på at dette prosjektet vil bidra for oss til å nå målene." sier leder for programmet Lofoten de Grønne Øyene, Laura Johanne Olsen.