Møt oss på Arendalsuka 2022

Lofoten – De grønne øyene 2030 inviterer grønne regioner til debatt og erfaringsutvekslinger på seminaret “Det grønne regionkappløpet” under Arendalsuka 2022, onsdag 17.aug kl.15:00 på Thon Hotel Arendal (Smalsundet).

Av Laura Johanne Olsen

Over hele landet gjør kommuner seg klare for det grønne skiftet, og konkurransen om de klokeste hodene og de mest spennende prosjektene blir hard. Med Veikartet for Lofoten – De grønne øyene 2030 er Lofoten en nasjonal pilot i regional grønn omstilling. Omstillingsarbeidet i Lofoten er initiert og drives av Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten i partnerskap, og utgjør et helhetlig samarbeid om innovative anskaffelser, nullutslipps transportsoner, og lavutslipp reisemål, kystfiske, havbruk, landbruk og luftfart. “Arendalsuka er en politisk og faglig viktig møteplass for alle som er samfunnsengasjerte. Lofoten – De grønne øyene utfordrer til en lettbeint, men strategisk smart debatt med store aktører i grønn regional omstilling og vil slik markere seg blant 1000 andre arrangementer gjennom Arendalsuka. Vi opplever å bli både sett og hørt på nasjonalt nivå, og dette seminaret vil forsterke vår stemme”, sier programleder for Lofoten – De grønne øyene, Laura Johanne Olsen. 


Fra Lofoten til Arendalsuka reiser Lofotrådsleder, Elisabeth Mikalsen, for å innlede og dele av erfaringer fra De grønne øyene. I Lofotdelegasjonen reiser også Ordfører i Vestvågøy kommune, Anne Sand; daglig leder i Lofotrådet, Gaute Wahl; prosjektleder for Lofotkraft Muligheter AS, Randi Lervik; reiselivssjef i Destination Lofoten, Line R. Samuelsen; og senior klimarådgiver i Lofotrådet, Ingrid Slungaard Myklebust. 


Seminaret “Det grønne regionkappløpet” arrangeres sammen med Nordland Fylkeskommune og fylkesråd for næring, Linda Helén Haukland er engasjert i det grønne skiftet. "Det grønne skiftet har satt Nordland på kartet, fordi vi sitter på nøkkelen til mange av løsningene. De grønne øyene er et signaturprosjekt som vi tror vil sette en ny standard for hvordan reiseliv og lokal samfunnsutvikling spiller på lag slik at sikrer en bærekraftig framtid. Vi arbeider kontinuerlig med at næringslivet i vår region skal levere svar og løsninger til det grønne skiftet, derfor er det svært gledelig at Lofoten nå samarbeider om å nå målet om en lavutslippsregion".


Delegasjonen fra Lofoten gjør seg klar til å knytte nye kontakter og bygge nye prosjekter som skal ta Lofoten mot lavutslippssamfunnet innen 2040 – ti år før de nasjonale målene om lavutslippssamfunn. 

Foto: Christian Clauwers

Relaterte artikler
MØTER
Statsråden applauderer Lofoten

Det var en imponert Sveinung Rotevatn som både tok turen til Helvetestind og åpnet Lofotodden nasjonalparks besøkssenter fredag kveld. – Dette er bra for naturen, bra for næringslivet og bra for attraktiviteten til Lofoten, sa klima- og miljøvernministeren, før han ble satt inn i regionens planer for utslippskutt og grønn vekst innen samferdsel og kystfiske.

MØTER
Greensight fagseminar: grønn energi, innovasjon og omstilling i havna

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjenom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette.

På Fredvang ungdomshus onsdag 21.10.2020 vil vi diskutere hva som er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna. Seminaret arrangeres av Flakstad kommune i samarbeid med UiT Norges tekniske universitet, og er en del av Grønn Energi-uke.

MØTER
Tesla og De grønne øyene inviterer næringen: gratis veggladere i Lofoten

Bli med på å løfte lademulighetene i Lofoten – invitasjon til å motta gratis vegglader fra Tesla! 


MØTER
7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Foto: Espen Mortensen

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.