Kurs i klimaplanlegging

Er du reiselivsbedrift i Lofoten? Trenger du verktøy for å komme i gang med gode klimatiltak i din bedrift? Lurer du på hvordan komme igang med klimaregnskap? Og hva det kan ha å si for din bedrift? 

Av Randi Lervik

Lofotrådet har gått sammen med Footprint om å lage digitalt kurs i klimaplanlegging, spesielt rettet mot reiselivet https://lofoten.info/kurs-arrangementer/klimaplanlegging-kurstilbud-med-biomiddelst%C3%B8tte Målet med opplæringen er å gjøre bedriften kompetent til å selv bruke klimaregnskap og planer for utslippskutt aktivt som strategisk verktøy for å styrke sin konkurransekraft gjennom å utvikle en mer bærekraftig og lønnsom forretningsmodell. 


Du kan søke støtte til kurset gjennom fylkeskommunens ordning med BIO-midler https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/bedriftsintern-opplaring-bio-2020.1030818.aspx

Relaterte artikler
MØTER
Greensight fagseminar: grønn energi, innovasjon og omstilling i havna

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjenom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette.

På Fredvang ungdomshus onsdag 21.10.2020 vil vi diskutere hva som er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna. Seminaret arrangeres av Flakstad kommune i samarbeid med UiT Norges tekniske universitet, og er en del av Grønn Energi-uke.

MØTER
7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Foto: Espen Mortensen

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

MØTER
Grønn Energi-uke

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på dette med grønne løsninger, inviteres det til energiuke 19-22 oktober 2020. 

MØTER
Grønn energi i byggsektoren

Vil du ha kunnskapspåfyll om fornybar energi, energieffektivisering og nye materialer i bygg? Vil du lære mer om hva som vil forventes, og hvordan byggsektoren kan bidra på veien mot lavutslippssamfunnet? Vil du være med på å diskutere samarbeid om grønn energi i Lofoten, og hvordan næringslivet i Lofoten kan skape seg et konkurransefortrinn i framtidas anbudsprosesser?

Klimanettverket i Lofoten setter søkelys på temaet på sitt seminar mandag 19.10.2020 på Meieriet kultursenter, Leknes. Seminaret er en del av Grønn Energiuke 2020