Grønn Energi-uke

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på dette med grønne løsninger, inviteres det til energiuke 19-22 oktober 2020. 

Av Randi Lervik

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på dette med grønne løsninger, inviterer vi til energiuke 19-22 oktober 2020.

PROGRAM

Flere arrangement kan følges digitalt - det legges ut lenker i fokant, slik at du kan følge sending direkte. Opptak blir også tilgjengelig på våre nettsider.

Detaljert program og mer info finner du her

Mandag 19.oktober – Meieriet kultursenter, Leknes kl 12 - 15

Seminar: Grønn Energi i byggsektoren


Tirsdag 20.oktober – Meieriet kultursenter, Leknes kl 17 - 20.30 Seminar: Grønne løsninger for Lofotens fiskevær?


Onsdag 21.oktober – Ungdomshuset, Fredvang, kl 8.30 – 12.30

Seminar: Greensight: Grønn energi, omstilling og innovasjon i havna


Torsdag 22.oktober – Lofoten kulturhus, Svolvær kl 10 – 14

Konferanse: Avspark – Lofoten 2030 – De grønne øyene

Hvordan gjør vi dette til mer enn en visjon? Med innlegg som inspirerer og utfordrer og samtaler som oppsummerer uka

Grønn energiuke arrangeres av Lofotrådet og Lofotkraft Muligheter, i samarbeid med klimanettverk Lofoten, Vågan næringsforening, Vest-Lofoten næringsforening og UiT – Norges arktiske universitet. Det blir også mulig å lage egne arrangement som del av energiuka. Alle arrangementer (inkludert mulig/e avlysninger) vil skje i henhold til restriksjoner og covid-19-retningslinjer.

Relaterte artikler
MØTER
Greensight fagseminar: grønn energi, innovasjon og omstilling i havna

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjenom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette.

På Fredvang ungdomshus onsdag 21.10.2020 vil vi diskutere hva som er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna. Seminaret arrangeres av Flakstad kommune i samarbeid med UiT Norges tekniske universitet, og er en del av Grønn Energi-uke.

MØTER
7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Foto: Espen Mortensen

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

MØTER
Kurs i klimaplanlegging

Er du reiselivsbedrift i Lofoten? Trenger du verktøy for å komme i gang med gode klimatiltak i din bedrift? Lurer du på hvordan komme igang med klimaregnskap? Og hva det kan ha å si for din bedrift? 

MØTER
Grønn energi i byggsektoren

Vil du ha kunnskapspåfyll om fornybar energi, energieffektivisering og nye materialer i bygg? Vil du lære mer om hva som vil forventes, og hvordan byggsektoren kan bidra på veien mot lavutslippssamfunnet? Vil du være med på å diskutere samarbeid om grønn energi i Lofoten, og hvordan næringslivet i Lofoten kan skape seg et konkurransefortrinn i framtidas anbudsprosesser?

Klimanettverket i Lofoten setter søkelys på temaet på sitt seminar mandag 19.10.2020 på Meieriet kultursenter, Leknes. Seminaret er en del av Grønn Energiuke 2020