Grønn energi i byggsektoren

Vil du ha kunnskapspåfyll om fornybar energi, energieffektivisering og nye materialer i bygg? Vil du lære mer om hva som vil forventes, og hvordan byggsektoren kan bidra på veien mot lavutslippssamfunnet? Vil du være med på å diskutere samarbeid om grønn energi i Lofoten, og hvordan næringslivet i Lofoten kan skape seg et konkurransefortrinn i framtidas anbudsprosesser?

Klimanettverket i Lofoten setter søkelys på temaet på sitt seminar mandag 19.10.2020 på Meieriet kultursenter, Leknes. Seminaret er en del av Grønn Energiuke 2020 

Av Laura Johanne Olsen

Har du lyst til å delta på seminaret på Leknes? På grunn av plassbegrensninger og smittevernshensyn må du da melde deg på til heidi.bergsli@vestvagoy.kommune.no

Seminaret streames live - lenke legges ut her i forkant av seminaret. Opptak fra seminaret vil du finne på denne siden etterhvert. 

Program

12.00 - 12.10 Velkommen

RAMMER

12.10 - 12.30 Klima- og miljøkrav for framtidas bygg og byggeprosesser, ved Katharina Bramslev, Leder for Grønn Byggallianse

EKSEMPLER PÅ LØSNINGER

12.30 - 12.55 BREEAM-NOR: Mulighetene ved miljøsertifisering for bygg, ved Marte Wigen Nilsson, sivilingeniør i energi Multiconsult

13.00 - 13.25 Energiløsninger og energisparing i bygg i Nord-Norge, ved Hallvard Benum, Energi- og ENØK- ingeniør i Kongsberg kommunale eiendom KF

13.25 - 13.50 Toppsystemer i bygg – optimal styring og drift av bygg, ved Oddvin Breiteig, seniorrådgiver NELFO

14.00 - 14.25 Massivtres muligheter i bygg. Kvalitet, økonomi, bærekraft, ved Stein-Petter Hillestad, Fylkesmannen i Nordland

RESSURSER OG SAMARBEID

14.30 - 14.50 Slik kan du bidra på veien mot lavutslippssamfunnet, ved Anders Solem, markedsansvarlig for bygg i ENOVA

14.50 - 15.15 ØRET TIL FAGFOLKET I LOFOTEN: hva trengs videre av kunnskap og samarbeid? Marius Hellan, prosjektleder i TEFT-gruppen; Niilo Nissinen, avdelingsleder på Leknes for Lofoten Elektro; Ove Berg, prosjektleder for bygg i Vestvågøy kommune.


Seminaret arrangeres av det interkommunale klimanettverket i Lofoten, i samarbeid med Lofotrådet, Lofotkraft, Næringsforeningene i Lofoten og Norges arktiske universitet UiT under prosjektet Lofoten 2030: De grønne øyene.


Velkommen!


Om foredragsholderne

Katharina Th. Bramslev, Grønn byggallianse

Bramslev er daglig leder i Grønn Byggallianse. Hun er utdannet sivilingeniør, bygg, med videreutdannelse i Grønn vekst på BI. Hun har jobbet for en bærekraftig byggsektor i 30 år og er en mye brukt foredrags-holder i både inn- og utland. Hun har skrevet en rekke utredninger, jobbet som forsker, men også mange år med praktiske byggeprosjekter som rådgivende ingeniør. Hun var med på å starte Grønn Byggallianse i 2003 som har vokst fra 12 medlemmer ved oppstart til 300 medlemmer i dag.   

Marte Wigen Nilsson, Multiconsult

Wigen Nilsson er sivilingeniør innenfor Energibruk og Bygningsfysikk i Multiconsult. Hun sitter på Multiconsult sitt Bergenskontor til vanlig, men er opprinnelig fra Harstad. Marte er utdannet fra NTNU, der hun gikk linjen Energi og miljø. Hun er i tillegg utdannet både BREEAM AP og Revisor, og arbeider i sin hverdag mye med BREEAM-prosjekter som både AP og revisor. I tillegg arbeider hun mye med energibruk i bygg, der hun setter premisser og skisserer løsninger for bygninger med ambisiøse energimål. Hun arbeider også mye med solenergi.

Hallvard Benum, Kongsberg kommunale eiendom KFBenum er ansvarlig for Energi og Miljø i Kongsberg kommunale eiendom KF. Han har jobbet med energiløsninger for alle type kommunale bygg siden 2009. Benum har gjennomført flere store prosjekter i Kongsbergs bygningsmasse for energisparing, bl.a. et EPC- prosjekt (2012–2014) med resultat i reduksjon av energiforbruket med 36 prosent for 70 000 kvm. i eiendomsporteføljen. Siste prosjekt er Vestsiden ungdomsskole som er bygget som et plusshus i massivtre med solenergi og lagring i batterier og hydrogen.

Oddvin Breiteig, Nelfo

Breiteig er seniorrådgiver i avdeling for næringspolitikk i Nelfo, en landsforening i NHO for elektro- og automasjonsbransjen. Nelfos ca. 1.800 medlemsbedrifter leverer tekniske installasjoner og entrepriser til private og offentlige kunder, til sektorer som bygg, samferdsel, energi, ekom, verft og industri.

Stein Petter Hillestad, Fylkesmannen i NordlandHillestad har arbeidet som prosjektleder hos Fylkesmannen i Nordland i snart seks år. Prosjektet er finansiert av Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Nordland for å motivere til økt bruk av tre i byggeriene med bakgrunn i krav til reduserte CO2-utslipp og store skogressurser. Se mer info om prosjekter slik som Tre inni fremtiden og Lekneshallen på Fylkesmannens nettsider

Anders Solem, ENOVASolem er markedsansvarlig for bygg i ENOVA. Han sitter blant annet i Kommunalbankens grønne ekspertkomite og i juryen til Obos bærekraftspris. Han har over 20 års merkantil erfaring fra eiendom, blant annet innen eiendomsmegling og eiendomsforvaltning.

Om interkommunalt klimanettverk i LofotenLofotkommunene har gått sammen i et klimanettverk med støtte fra Miljødirektoratets Klimasatsprogram siden 2019. Målet med nettverket er å styrke klimaarbeidet i Lofoten, gjennom fokus på kunnskap, kompetanse og samarbeid som steg mot en mer grønnoffensiv region. Derfor er også deltakelsen fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland i nettverket veldig viktig,   i tillegg til lokalt samarbeid med Lofotrådet, Lofotkraft og næringsforeningene. Du kan lese mer om Klimanettverket  her.

Relaterte artikler
MØTER
Greensight fagseminar: grønn energi, innovasjon og omstilling i havna

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjenom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette.

På Fredvang ungdomshus onsdag 21.10.2020 vil vi diskutere hva som er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna. Seminaret arrangeres av Flakstad kommune i samarbeid med UiT Norges tekniske universitet, og er en del av Grønn Energi-uke.

MØTER
Tesla og De grønne øyene inviterer næringen: gratis veggladere i Lofoten

Bli med på å løfte lademulighetene i Lofoten – invitasjon til å motta gratis vegglader fra Tesla! 


MØTER
7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Foto: Espen Mortensen

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

MØTER
Grønn Energi-uke

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på dette med grønne løsninger, inviteres det til energiuke 19-22 oktober 2020.