Greensight fagseminar: grønn energi, innovasjon og omstilling i havna

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjenom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette.

På Fredvang ungdomshus onsdag 21.10.2020 vil vi diskutere hva som er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna. Seminaret arrangeres av Flakstad kommune i samarbeid med UiT Norges tekniske universitet, og er en del av Grønn Energi-uke.

Av Laura Johanne Olsen

På grunn av  begrensninger i plass og retningslinjer i henhold til Covid-19 må eksterne melde seg på til kurt.a.hansen@uit.no mobil 90944275. Lokale deltakere kan delta så langt plassene rekker.


PROGRAM

08.30 Vi møtes på ungdomshuset UL Samstrev – registrering, morrakaffe

09.00 Klimasatsing i kystfiskehavner v. Kurt Atle Hansen, Flakstad kommune

Hvordan oppnå reduserte utslipp i fiskeflåten v. Erik Ianssen, Selfa Arctic

09.45 Eksempler på elektrifisering av havna v. Bjarte Hoff, ARC-UiT

Hvordan får vi grønn energi til små havner? v. Matteo Chiesa, ARC-UiT

Smarte energisystem og grønn utvikling v. Niilo Nissinen, Flakstad kommune

11.00 Pause

11.15 Hydrogenstrategi i praksis; hvordan få helelektrisk fiskebåt og grønn transport?

Erfaring med produksjon og bruk av hydrogen. v. Finn Nordmo, Glomfjord Hydrogen AS

Hvordan få hydrogen til sjøtransport i Lofoten? v. Kyrre Didriksen, Bodø kommune

11.45 Elektrifisering av havnene – mulig finansiering v. Heidi T. Thommesen, Innovasjon Norge

12.15 Diskusjon

13.00 Avslutning

 

Dette seminaret er del av Flakstad kommunes hovedprosjekt på klimasatsing i kystfiskehavner, og inngår i rekken med Greensight; fagseminar med fiskere, forskere og anna folk på kaikanten.

ARC-UiT er en viktig samarbeidspartner. Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) er et nytt og tverrfaglig senter på UiT – Norges arktiske universitet. Seminaret er også del av Grønn energi-uke i Lofoten, i samarbeid med Lofotrådet og Lofotkraft m.fl. under prosjektet Lofoten 2030 - De grønne øyene.

Om foredragsholderne på seminaret

Erik Ianssen, Selfa Arctic

Daglig leder og medeier i selskapene Selfa Arctic og Hymatech som utvikler og bygger båter med hybridelektrisk fremdrift. De første to el-sjarkene er bygget av Selfa Arctic og levert til Troms og Finnmark og er i aktivt fiske. Gjennom selskapet Hymatech utvikles hybride fremdriftssystem til fartøyene som bygges på Selfa-anlegget på Rødskjær ved Harstad. Ianssen har vært gründer og pådriver i mange år, og han vil nå snarest mulig kutte ut dieselmotor og satse på serieproduksjon av båter med el-hybrid fremdrift.

Bjarte Hoff, UiT Norges Arktiske Universitet

Bjarte er førsteamanuensis hos UiT i Narvik ved Institutt for elektroteknologi, samt leiar av forskingsgruppa «elektromekaniske systemer». Han arbeidar innan elektrisk transport, smartnett og fornybar energi med kraftelektronikk og energiomforming som fagfelt. Bjarte er blant anna involvert i Smart Senja prosjektet, samt fleire initiativ rundt elektriske båtar, hamner og autonome (sjølvgåande) fartøy. Bl.a. har han designet styresystem på den helelektriske oppdrettsbåteen GMV Zero i samarbeid med Grovfjord mek verksted. Han er tilknyttet ARC - Centre for Renewable Energy

Matteo Chiesa, UiT Norges Arktiske Universitet

Matteo er professor i fornybar energi og materialvitenskap og leder det nye fornybar energisenteret på UiT som heter ARC - Centre for Renewable Energy. Han er en av Norges fremste eksperter på dette feltet, og har bl.a. jobbet med energi fra hydrogen, vind, sol og havstrøm. Tidligere har han arbeidet med forskning og utvikling for bedrifter bl.a. Aibel og Sintef. Matteo er levende opptatt av grønn utvikling i kystsamfunn. Han er involvert i prosjektet Smart Senja og i Flakstad-prosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner.

Niilo Nissinen, Flakstad kommune

Niilo er utdannet elektroingeniør og jobber som avdelingsleder på Leknes for Lofoten Elektro. Han er også varaordfører i Flakstad (SV), og er opptatt av å sikre naturverdier og miljø for kommende generasjoner. Som politiker er han klar på at Flakstad skal være en arealnøytral kommune, som erstatter dyrkamark og natur som nedbygges. Han er også opptatt av grønn energi og smarte løsninger, og har kompetanse på styringssystem med småskala og lokale enheter som kan egne seg i fiskeværene. Niilo er med i styringsgruppa for prosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner.

Finn Nordmo, Glomfjord Hydrogen AS 

Har vært sjef for verdens største hydrogenfabrikk som var i Glomfjord til 1993. Er nå daglig leder i Glomfjord Hydrogen AS og pådriver for oppstart av ny produksjon av hydrogen for å realisere elektrifisering og grønt skifte i nord. Han samarbeider med andre selskap som YARA, NEL Hydrogen, Meløy Energi og Greenstat samt kommunene Meløy og Bodø om oppstart av storskala produksjon av hydrogen til transport og andre formål. Finn jobber også i Meløy Utvikling og bidrar til omstillingsprosessen i kommunen.

Kyrre Didriksen, Bodø kommune 

Kyrre jobber i Bodø kommue på næringsavdelingen. Prosjektleder for smartby-satsingen i Bodø der grønn energi er en del av satsinga bl.a. på kollektivtransport og utvikling i havna. Arrangerte konferanse i 2019 med «hydrogenfest» og nettverksarena for intereserte i grønn energi. Han jobber med å få grønn energi mer tilgjengelig i Nord-Norge, og ser hydrogen som et viktig element i dette. Særlig for sjøtransport og fiske, men også på landsida vil hydrogen kunne skape utvikling av fremtidens energisystem.

Heidi Therese Thommesen, Innovasjon NorgeHeidi er avdelingsleder for marin, maritimt og industri ved Innovasjon Norge Nordland. Hun har i mange år bidratt i Nordlands næringsutvikling både gjennom lederstillinger innen IT-næringen og revisjon/rådgivning. Samt som næringssjef i Bodø kommune og nå hos Innovasjon Norge. På den grønne energi-uka får vi høre om Innovasjon Norge og deres oppdrag for å stimulere til økt verdiskaping, og om hvordan IN kan bidra for at næringslivet i Lofoten kan fortsette å utvikle konkurransedyktige og bærekraftige arbeidsplasser i det grønne skiftet. Grønn omstilling er høyaktuelt da det i forslag til statsbudsjett er gitt klare føringer til Innovasjon Norge om å støtte ennå flere grønne innovasjonsprosjekt i hele landet.

Kurt Atle Hansen, Flakstad kommune/UiT

Kurt Atle har lang erfaring med utviklingsarbeid innen lokalsamfunn, miljø og næring fra privat og offentlig sektor. Utdannet agronom, økonom og statsviter og har bred yrkeserfaring. Har vært nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune 10 år, og har bl.a. organisert omstillingsprosess i kommunen etter finanskrise og problem for fiskerinæringen. Han leder nå hovedprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner, og er også ansatt som rådgiver ved UiT og er involvert i grønn energi-uke i Lofoten.


Relaterte artikler
MØTER
Tesla og De grønne øyene inviterer næringen: gratis veggladere i Lofoten

Bli med på å løfte lademulighetene i Lofoten – invitasjon til å motta gratis vegglader fra Tesla! 


MØTER
7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Foto: Espen Mortensen

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

MØTER
Grønn Energi-uke

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på dette med grønne løsninger, inviteres det til energiuke 19-22 oktober 2020. 

MØTER
Kurs i klimaplanlegging

Er du reiselivsbedrift i Lofoten? Trenger du verktøy for å komme i gang med gode klimatiltak i din bedrift? Lurer du på hvordan komme igang med klimaregnskap? Og hva det kan ha å si for din bedrift?