Forprosjekt for land- og ladestrøm i Flakstad

I nært samarbeid med Flakstad kommune vil Lofotkraft Muligheter kjøre et forprosjekt for å konkretisere løsninger for land- og ladestrøm i tilsammen 6 havner i Flakstad. Enova har innvilget 500.000,- kr til prosjektet som har planlagt oppstart før sommeren 2021. 

 


Av Laura Johanne Olsen

Viktig for klimasatsing i kystfiskehavner

Målet med prosjektet er å få et godt grunnlag for en mest mulig kostnadseffektiv utbygging av infrastruktur som vil gi fart på omlegging til fossilfrie og klimavennlige løsninger for transport fra havnene i fiskeri- og reiselivskommunen Flakstad.

“Dette er et viktig skritt videre på vegen til utslippsfrie havner”, sier ordfører Trond Kroken i Flakstad kommune. “Flakstad skal være en aktiv og fremtidsrettet fiskerikommune med havner som er tilpasset den moderne kystflåten, inkludert klimavennlig teknologi og driftsopplegg. Denne kartleggingen vil følge opp klimasatsarbeidet i Flakstad og bidra til det grønne skiftet i fiskerinæringen.” fortsetter ordføreren.

Del av Lofoten De grønne øyene 2030

Prosjektet vil være en del Lofoten De grønne øyene 2030, som er et nærings- og samfunnsutviklingsprogram med en vekststrategi utviklet av Lofotrådet, med Destination Lofoten og Lofotkraft Holding som partnere. Gjennom programmet forplikter partnere og kommuner seg til å arbeide systematisk for å redusere klimautslipp. Lavutslipps kystfiske er et av de prioriterte områdene det jobbes med.

“Lofotkraftkonsernet har vært engasjert i De grønne øyene fra starten av. Vårt fokus er å bidra til god infrastruktur og tjenester som kan øke takten på omstillinga. Mangel på tilgang til strøm for havneopphold og lading gjør terskelen for overgang til elektriske og batterihybride løsninger høyere. Vårt mål er å bidra til at denne terskelen senkes. Når vi nå har fått midler fra Enova, får vi handlingsrom til å se på løsninger for helhetlige utbygging parret med lokale tilpasninger”, sier Arnt M. Winther, konsernsjef i Lofotkraft Holding etter at tildelinga ble kjent.

Fiskeriorganisasjonene stiller seg bak

Både Nordland fylkes fiskarlag og Norges kystfiskarlag ønsker velkommen at det tas grep for å bedre tilgang på landstrøm og lademuligheter for fiskeriflåten i Lofoten.

“Elektrifisering av fiskefartøy er et viktig steg på veien mot et utslippsfritt kystfiske, og med Enovas støtteordning til batteriinstallasjon i fiskebåter ser vi at flere fiskere får øynene opp for mulighetene ved elektrisk drift, spesielt retrofit hybridløsninger. Men den videre utviklingen av kystflåtens energiomstilling er avhengig av en utbredt og tilrettelagt infrastruktur.” sier Hanna Arctander, rådgiver i Norges kystfiskarlag.

Flere havner vil elektrifisere

Vestvågøy kommune er også godt i gang med et forprosjekt som skal gi mer kunnskap om behov og mulige løsninger for sine offentlige havner. I Vågan har styret i Vågan havnevesen vedtatt å søke investeringsstøtte til landstrømsanlegg for Svolvær havn – hurtigrutekaia. I tillegg etableres et pilotprosjekt med land- og ladestrømsanlegg for fritidsbåter i småbåthavna i Svolvær. Enova bidrar med støtte til flere av prosjektene.

“Dette viser at vi mener alvor med ambisjonen om å bli De grønne øyene, ikke minst på et viktig område som fiskeri og alt av virksomhet som er knyttet til havet”, uttaler Remi Solberg, leder av Lofotrådet.

Relaterte artikler
MØTER
Greensight fagseminar: grønn energi, innovasjon og omstilling i havna

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjenom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette.

På Fredvang ungdomshus onsdag 21.10.2020 vil vi diskutere hva som er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna. Seminaret arrangeres av Flakstad kommune i samarbeid med UiT Norges tekniske universitet, og er en del av Grønn Energi-uke.

MØTER
Tesla og De grønne øyene inviterer næringen: gratis veggladere i Lofoten

Bli med på å løfte lademulighetene i Lofoten – invitasjon til å motta gratis vegglader fra Tesla! 


MØTER
7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Foto: Espen Mortensen

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

MØTER
Grønn Energi-uke

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på dette med grønne løsninger, inviteres det til energiuke 19-22 oktober 2020.