Flere elbiler, økt bruktkjøp og mer selvberging i Lofoten

Mye er på gang i mer miljø- og klimavennlig retning, viser Lofotundersøkelsen 2022. Interessen for elbil er enda sterkere enn i fjor, flere har elsykkel og kjøper mer brukt, spiser mindre kjøtt og har flere digitale møter. Hele 3 av 4 lofotværinger er klare for å reparere mer og nesten like mange vil dyrke, jakte og fiske mer egen mat. Familien Rist på Ballstad er en av mange familier som lever stadig mer miljøvennlig.  

Av Laura Johanne Olsen

Lofotundersøkelsen ble sendt ut i juni av Kantar Public på oppdrag for Lofoten De Grønne Øyene 2030. Hele 1570 av oss tok oss tid til å svare, mange nok til at undersøkelsen er blitt svært representativ.  

 

Elbilrevolusjonen i gang 

En av mange interessante funn fra undersøkelsen viser at antallet husstander med elbil har økt fra 4 til 10 prosent siden fjorårets undersøkelse. Mer enn en dobling på kun ett år tilsier at elbilrevolusjonen har skutt fart også her. Det styrkes av at hele 35 prosent av oss nå oppgir at det er sannsynlig at de vil kjøpe elbil i løpet av de neste to årene. 

 

Øystein Rist flytta hjem til Lofoten i 2016 sammen med kona Liv Marit Prestegård Rist og de tre sønnene Isak (12), Leon (10) og Kristian (7). Deres el-bil historie går så langt tilbake som til 2011. Da bodde de på Kløfta og skaffet seg el-bil både fordi det gjorde godt for miljøet, og av praktiske årsaker.  

- Vi pendla inn og ut av Oslo. Med el-bil sparte vi bompenger, kunne kjøre i kollektivfeltet og det var gratis parkering, forteller Øystein. 

 

Han tenkte også på viktigheten av å benytte seg av ny teknologi for å kunne være med å bidra til at den blir videreutviklet.  

- Hvis mange nok kjøper og viser interesse for det, så er det jo klart at bransjen bruker ressurser på å utvikle det. 

 

De viktigste kriteriene for folk i Lofoten ved kjøp av elbil er rekkevidde (oppgitt av 61 prosent), tilgang til ladenettverk (49 prosent), lavere samlede utgifter (27 prosent) og firehjulstrekk med 25 prosent (folk kunne her velge å krysse av flere valg, slik at summen ikke går opp i 100). Kun 12 prosent oppgir at det ikke er aktuelt med (el-)bil, en nedgang på 6 prosentpoeng. 

 

Øystein er strålende fornøyd med å bruke el-bil også i Lofoten.  

- Her kjører man jo så mange korte avstander, de aller fleste på under 20 minutter. Så selv om vi har en ganske gammel el-bil så holder det for oss å lade den hjemme.