AVSPARK Lofoten 2030 - De grønne øyene

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? Hvordan få økt konkurransekraft samtidig som vi står i front for et rent, ressursrikt og klimavennlig Lofoten, med livskraftige næringer og samfunn. Hvordan gjør vi dette sammen med næringslivet? Dette er tema på Grønn Energiukes siste dag under konferansen Avspark Lofoten 2030 - De grønne øyene  22.10.2020 i Lofoten kulturhus i Svolvær


Konferansen strømmes direkte - lenke kommer her.

Av Laura Johanne Olsen

Opptak fra konferansen vil du finne på denne siden etterhvert. 


PROGRAM

10.00 Velkommen!  

De grønne øyene - hvordan når vi målet sammen med næringslivet?  Remi Solberg, leder av Lofotrådet, Arnt M.Winther, adm. dir Lofotkraft 

Jan Eivind Fredly, dagens møteleder  


10.15 Er fornybar energi lønnsom? Hva er potensialet i nord?  Matteo Chisea, professor og leder av ARC (Arktisk senter for fornybar energi)ved UiT.  


10.40 “livskraftig næringsliv” Over til grønt?  

Oppsummering fra energiuka så langt. Samtale med arrangørene: Klimanettverket i Lofoten ved Heidi Bergsli og Erica Nilsen og UiT/ARC ved Berit Kristoffersen og Kurt Atle Hansen  


10.555 min for påfyll av kaffe  


11.00 Grønn jobb- og verdiskaping – Muligheter og utfordringer, globalt og lokalt.  Daniel Helgesen, NHO Nordland  


11.20 Hva hindrer og hva fremmer bærekraft i næringslivet? Karen Landmark, Greenstat  


11.45 Lofotbedriften PROFFKULDE – Svolvær. Lasse Pedersen, styreleder  


12.00 Pause 


12.40Hva er potensiell verdi av De grønne øyene? Muligheter og utfordringer for «De grønne øyene» sett utenfra. Beate Nossum, Footprint  


13.00 Hva sier «virkemiddelapparatet»? Heidi Thommesen, Innovasjon Norge.  


13.15 De grønne øyene – mulighet eller...? Hva sier næringslivet i Lofoten? Samtale med  Geir Børre Johansen, Røst Sjømat as, Emma Bentsen, Lofotentreprenør as, Håvard Mandal, Secora as, Line Renate Samuelsen, Destination Lofoten as


13.40 Veien videre – samtale og oppsummering med Vågan næringsforening, Vest-Lofoten næringsforening, Lofotrådet og Lofotkraft 


14.00 Takk for i dag og vel hjem.  

Konferansen arrangeres i samarbeid med Næringsforeningene i Lofoten, UiT Norges arktiske universitet, klimanettverket i Lofoten og Lofoten kulturhus som en del av Grønn Energiuke


OM INNLEDERNE

Matteo Chiesa, UiT Norges arktiske universitet

Matteo er professor i fornybar energi og materialvitenskap og leder det nye fornybar energisenteret på UiT som heter ARC - Centre for Renewable Energy. Han er en av Norges fremste eksperter på dette feltet, og har bl.a. jobbet med energi fra hydrogen, vind, sol og havstrøm. Tidligere har han arbeidet med forskning og utvikling for bedrifter bl.a. Aibel og Sintef. Han er involvert i prosjektet Smart Senja og i Flakstad-prosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner. 


Daniel Helgesen, NHO Nordland

Er advokat og jobber hos NHO Nordland, hvor han beskjeftiger seg med arbeidsrett, samferdsel, bærekraft og alt av rammebetingelser for medlemsbedriftene. I tillegg er han aktivt med i arbeidet med NHO sin nordområdestrategi. 


Karen Landmark, Greenstat

Karen Landmark har jobbet med grønn omstilling og bærekraft i en årrekke både nasjonalt og internasjonalt, operativt og gjennom forskning. Karen har for det meste vært opptatt av næringslivets rolle i en nødvendig samfunnstransformasjon og har en doktorgrad på dette området. I dag jobber hun for Greenstat, som er et energiselskap som er kompromissløst på de grønne løsningene og jobber etter visjonen Making Green Happen! 


Beate Nossum, Footprint

Beate er initiativtaker og byråleder i Fo°tprint. Strategisk posisjonering innen det grønne skiftet er hennes spesialfelt. Felles for prosessene hun leder er at de bygger på grunnleggende forståelse for forretningsmål og lønnsomhet, innsikt i teknologiske muligheter, forbrukertrender og regulatorisk utvikling. Hun er en av Norges mest erfarne rådgivere innen klimakommunikasjon og grønn omstilling og har ledet strategiprosesser med bærekraftfokus for store aktører som Oslo Kommune, Hurtigruten, Storebrand, Ruter, Jernia, Choice og IKEA. 


Heidi Thommesen, Innovasjon Norge

Heidi er avdelingsleder marin, maritimt, industri hos Innovasjon Norge, Nordland. Heidi Thommesen har gjennom mange år bidratt i Nordlands næringsutvikling både gjennom lederstillinger innen IT-næringen og revisjon/rådgivning, og som næringssjef i Bodø kommune og nå hos Innovasjon Norge. En bred erfaring som hun nå bruker i sitt arbeid med næringslivet i hele Nordland. 

 

Heidi er i Lofoten fra 20. – 22.oktober og deltar på flere arrangement under Grønn Energiuke. Ønsker du å avtale nærmere møte med Heidi under uka er det bare å sende en mail til heidi.therese.thommesen@innovasjonnorge.no 


Berit Kristoffersen, UiT Norges arktiske universitet

Berit er samfunnsgeograf og førsteamanuensis ved energisenteret ARC ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun forsker på klima og energi og leder forskningsprosjektet RENEW og forskningsinnsatsen i Smart Senja.  

Kurt Atle Hansen, Flakstad kommune/ UiT Norges arktiske universitet

Kurt Atle har lang erfaring med utviklingsarbeid innen lokalsamfunn, miljø og næring fra privat og offentlig sektor. Utdannet agronom, økonom og statsviter og har bred yrkeserfaring. Har vært nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune 10 år, og har bl.a. organisert omstillingsprosess i kommunen etter finanskrise og problem for fiskerinæringen. Han leder nå hovedprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner, og er også ansatt som rådgiver ved UiT og er involvert i grønn energi-uke i Lofoten.

Relaterte artikler
MØTER
Greensight fagseminar: grønn energi, innovasjon og omstilling i havna

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjenom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette.

På Fredvang ungdomshus onsdag 21.10.2020 vil vi diskutere hva som er status på elektrifisering i fiskeflåten og tekniske muligheter for å få grønn omstilling og innovasjon i havna. Seminaret arrangeres av Flakstad kommune i samarbeid med UiT Norges tekniske universitet, og er en del av Grønn Energi-uke.

MØTER
Tesla og De grønne øyene inviterer næringen: gratis veggladere i Lofoten

Bli med på å løfte lademulighetene i Lofoten – invitasjon til å motta gratis vegglader fra Tesla! 


MØTER
7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Foto: Espen Mortensen

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

MØTER
Grønn Energi-uke

Hvordan gjør vi De grønne øyene til noe mer enn en visjon? For å få fart på ideer, engasjement og ressurser og ikke minst alle i Lofoten som lurer på dette med grønne løsninger, inviteres det til energiuke 19-22 oktober 2020.